“АДЕН ГРУП” ООД

ЗА НАС

ScreenHunter_43106 Sep. 07 18.48Основната цел на “АДЕН ГРУП” ООД е да предлага и реализира проекти на най-съвременно технологично и техническо ниво в областта на енергетиката.

Още от самото си основаване Дружеството се включва активно в процесите на модернизация и продължаване ресурса на енергоблоковете на АЕЦ “Козлодуй”.

За гарантиране качеството на предлаганите услуги в “АДЕН ГРУП” ООД е въведена и сертифицирана система за управлени на качеството съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008.

Дейността на Дружеството е насочена в три основни направления: инженеринг, търговска и маркетингова дейност и сервизно обслужване.

Инженеринг – провеждане на предпроектни инженерно-изследователски работи, съставяне на технически задания, проектни предложения и технико-икономически обосновки, разработване на съпровождаща документация, проектиране, консултации и авторски надзор при монтаж, пускови работи, консултации с технически, икономически, финансов и друг характер.

Търговска и маркетингова дейност – организация на доставки на оборудване и резервни части от страната и чужбина, поддържане на контакти с водещи производители на оборудване за енергетиката и организиране на тяхно представителство в България и региона, координация и проследяване движението на товара/доставката от производителя до клиента, икономически анализи, проучване на конкуренцията, сегментиране и проучване на пазара, стратегическо планиране и контрол на резултатите.

Сервизна дейност – извършва дейности от предоставяне на техническа информация, разработване на инструкции и ръководства за поддръжка и експлоатация на внедреното оборудване до гаранционна, следгаранционна поддръжка и ремонт на технологични системи, електронни блокове и микропроцесорна техника.

ПРОЕКТИ

2012 – Техническо обслужване и ремонт на програмно-технически комплекс управляващи системи за безопасност ПТК УСБ, 5 и 6 ЕБ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

2016 – Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на Централизирана информационно-измерителна система за радиационен контрол (ЦИИСРК-01) на 5 и 6 ЕБ

2015 – Модернизация на панели и блокове за детектиране на 5 и 6 ЕБ от автономни прибори за радиационен контрол

2015 – 2016 Модернизиране на система за измерване на температурата в циркулационните кръгове на I контур: термопреобразуватели, компенсационни устройства, ел. захранване, кабелни трасета, нормиращи преобразуватели и др., участващи в състава на АЗ/ПЗ, РОМ, СВРК, СНЕ и ПТК УСБ във връзка с преминаване на повишено ниво на мощността на реакторната установка

2015, 2016 Реконструкция на панели, доставка и монтаж на оборудване на симулатор с макет на БЩУ АЕЦ “Козлодуй” блок 6

2014 – 2015 Реконструкция на БРУ-А на 5,6 ЕБ – доставка на квалифицирани за условия HELB електродвигатели и блок комплект крайни изключватели с указател на положение

2013 – 2015 Проектиране, доставка и монтаж на силови захранващи шкафове 0.4 KV, заменящи сборки тип РТЗО от системи за безопасност на 5 и 6 ЕБ на АЕЦ “Козлодуй”

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_43103 Sep. 07 18.45ScreenHunter_43104 Sep. 07 18.45
КОНТАКТИ

“АДЕН ГРУП” ООД – adengroup.eu
Адрес: гр. Козлодуй
Тел.: 0973 72 02
E-mail: office@ adengroup.eu

Текст и изображения: adengroup.eu

За автора