Алфа Сот – Охранителни дейности

ЗА НАС

120x50-KarlovoАлфа Сот е дружество с ограничена отговорност.
Дейността му е ориентирана в областта на сигурността, а именно охрана на физически лица и тяхното имущество; дейност по лична защита от противозаконни посегателства и за тяхното предотвратяване и пресичане; охрана на имуществото на юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти; охрана на касиери, инкасо, и транспортни средства, свързани с имуществото на юридически лица, съпровождане на товари; използване и поддържане в обекти на юридически и физически лица на съответната техника за тяхното опазване, защита и сигнализиране; маркетингова, консултантска дейност по охраната на обекти; други охранителни и инкасови дейности, незабранени със закон.

ДЕЙНОСТИ

- Изграждане, монтиране и техническа поддръжка на СОТ
– Охранителни системи за видеонаблюдение
– GPS системи за контрол
– Контрол на достъпа
– Пожароизвестителна техника
– Охрана по радиоканал
– Охрана на обекти с “паник бутон”
– Физическа охрана на обекти, инкасо, ценни пратки и товари

КОНТАКТИ

Алфа Сот – Охранителни дейности

Адрес: Карлово ул.”Тодор Каблешков”30, ет. 3
Тел.: 0335 950 02; 0335 999 93
Факс: 0335 944 32
Моб.тел.: 0896 898 616; 0896 898 613

За автора