Бучков 91- Геодезия и кадастър Велинград

ЗА НАС

ScreenHunter_30533 Oct. 22 07.22Бучков 91 е фирма за геодезически услуги и кадастър в град Велинград. Фирмата е собственост на инж. Васил Бучков. Фирмата разполага с екип от квалифицирани служители с дългогодишен опит и специалисти инженери.

Фирма Бучков 91 използва програми за геодезическа обработка, програми за създаване на специализирани и кадастрални карти, лицензиран софтуер, компютри, скенери и принтери.
Бучков 91 предлага следните дейности и услуги:
геодезическо заснемане на имоти и обекти;
изработване на кадастрални планове;
създаване на кадастрални карти;
трасиране на сгради и имоти;
вертикално планиране;
изследване на деформации.
Бучков 91 работи на територията на град Велинград и област Пазарджик.

УСЛУГИ

Вертикално планиране
Геодезически услуги
Кадастрални услуги

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_30529 Oct. 21 16.47ScreenHunter_30530 Oct. 21 16.47ScreenHunter_30531 Oct. 21 16.47
КОНТАКТИ

Бучков 91- Геодезия и кадастър Велинград
Адрес: гр. Велинград, ул. Иван Вазов 8
Моб.тел.: 0888 667 871

За автора