„Бул Сървис” ЕООД

ЗА НАС

bulserviseФирма „Бул Сървис” ЕООД е създадена през 2005г. не само за да следва и прилага принципите на утвърдилата се в Европа и развития свят жилищна политика, но и да внася свой собствен уникален принос в областта на услугите.

 

За „Бул Сървис” ЕООД:

 • най-старата фирма на българския пазар, занимаваща се с професионално управление на имоти;
 • широка гама от услуги за Вашия имот;
 • централно управление в гр.София;
 • представителства в градовете Варна, Бургас и Пловдив;
 • обхват на действие – на територията на цялата страна;
 • гарантирано качество на атрактивни цени;
 • пълна прозрачност на работа;
ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ

Професионалният домоуправител или т.нар. оперативен мениджър е нашият най-важен служител за обектите ни. Поради този факт ние предоставяме на нашите клиенти високо квалифицирани кадри в сферата на професионалното управление на имоти. Лицата, които имат грижата да управляват Вашия обект са хора с дългогодишен опит, високи познания и същите вземат периодични участия в курсове, семинари и други подобни мероприятия с цел постоянно усъвършенстване.
В зависимост от големината на даден обект, същият може да се управлява и от няколко менажиращи и спомагащи дейността лица, в т.ч.: оперативен мениджър, административен мениджър, финансов мениджър, технически секретари и др. Нашата цел е да постигнем възможно най-високо ниво на професионализъм, като за целта Ви осигурим достатъчно на брой квалифицирани лица. В този смисъл ние възприемам термина „професионален домоуправител”, не просто като професия, а като съвкупност от няколко такива, обединяващи всеобщата идея – цялостно професионално управление на етажната собственост.
Назначение служители осигуряват за етажната собственост:

 • цялостно професионално управление на етажната собственост;
 • организиране и контрол на цялостната дейност по поддържане на общите части на комплекса и прилежащите му пространства;
 • свикване, организиране и провеждане на Общите събрания на Етажната собственост;
 • изготвяне и предлагане на общото събрание Правилник за управлението, реда и надзора на Етажната собственост, както и контрол по спазването му;
 • организиране режима на достъп и вътрешния ред в етажната собственост;
 • контрол на поддръжката на електроинсталацията, ВиК инсталацията, охладителните системи, домофонната система, системите за сигурност, вратите и остъкляването и всички други съоръжения, заедно със закупуване и доставка на консумативи и материали;
 • контрол на работата на фирмените специалисти – електротехник, ВиК специалист, енергетик и други по профилактичната поддръжка на техническата инфраструктура на комплекса – съгласно график. При необходимост се възлага работа на обекта и се следи за бързото и качествено отстраняване на повредите. Всички ремонти и дейности се отразяват надлежно в специален регистър;
 • Осигуряване на дежурни специалисти по техническата поддръжка в извънработно време на принципа 24/7;
 • следене на гаранционните претенции на Възложителя;
 • юридически консултации и при необходимост намеса при междусъседски спорове;
 • представителство пред общински, държавни органи и институции;
 • уреждане на всички спорове и претенции към предишни собственици и/или строители и др.;
 • регистрация, откриване на партиди, обработка, разпределяне, събиране и плащане на всички текущи и еднократни сметки на общите площи (на единични апартаменти – по заявка) към Електроразпределение, Водоразпределение, газоснабдителни фирми, ансансьорни сервизи и др. Водене на стриктно счетоводство и готовност за отчет пред оторизираните представители на Възложителя (Надзорен съвет, Собственик, Управител);
 • събиране на месечните вноски, водене на касовата наличност, отчет пред Управителния(Надзорния) съвет до 15 (петнадесет) работни дни при поискване, но не по-рядко от 1 (един) път на всеки 6 (шест) месеца;
 • принудително събиране на дължимите суми по съдебен път от нередовните платци;
 • отчетите се формират по три пера: месечен абонамент към „Бул Сървис” ЕООД формиран от събраните суми от дейностите, които се извършват; платените суми за режийните разходи; сумите, отделени за аварийни разходи, които са под разпореждане на Управителя;
 • разпределяне и събиране на вноските, обработка на плащанията, проверка на фактурирането, събиране на просрочени вземания от нередовни платци;
 • всички допълнителни дейности, които Възложителя би поискал да бъдат включени като част от задълженията на Изпълнителя при подписване на договора;
ПОЧИСТВАНЕ

Политиката на фирма „Бул Сървис” ЕООД е насочена към изграждането на едно високо ниво на качество във всички видове услуги, които предлагаме. Ние имаме ясната представа, че по чистота си личи отношението на служителите и фирмата като цяло към клиентите. Поради това ние следваме и налагаме наши виждания и стандарти в сферата на почистването.

„Бул Сървис” ЕООД предлага всякакъв вид почистване на всевъзможни повърхности и площи, без значение от тяхната големина и сложност.

В зависимост от спецификата на даден обект ние извършваме следните основни дейности: – почистване, обезпрашаване и измиване на входове и фоайета, входни врати, асансьорни уредби (врати, огледала, бутони, под и др.), мазета, стълбища, парапети, вътрешни и външни дограми на прозорци;

 • почистване и измиване през топлите месеци на пред входовите пространства, тротоари, предгаражни площи и алеи;
 • измиване на дограми и прозорци на стълбища;
 • почистване, обезпрашаване и измиване на кабинети, офиси, апартаменти, складови площи, спортни зали, покрити гаражи, басейни и др.;
 • цялостно почистване или редовна поддръжка на апартаменти и къщи (по указание и в посочено от собственика време);
 • изпиране (сухо или мокро) на меки настилки (мокет, килим, валтер, пътеки и др.) с професионални машини;
 • машинно измиване на твърди настилки (мрамор, мозайка, теракот, гранитогрес, паркет, ламперия и др.);
 • полиране на твърди настилки (мрамор, мозайка, теракот, гранитогрес, паркет, ламперия и др.);
 • прахосмучене;
 • машинно изпиране на мека мебел;
 • измиване на прозорци и витрини;
 • измиване на фасади чрез алпинисти или вишка;
 • почистване и дезинфектиране на специализирани помещения (кухни, разфасовачни цехове, лаборатории и др.);

Назначените от нас служители задължително притежават опит и следват стриктно изготвен график на работа, който е обект на контрол от прекия ръководител за съответния обект.

„Бул Сървис” ЕООД осигурява за своя сметка висококачествени почистващи препарати и професионална техника за почистване.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Фирма „Бул Сървис” ЕООД притежава високо квалифицирани служители от най-разнообразни области:

 • ел. инженери;
 • ВиК специалисти;
 • строителни работници;
 • енергетици;
 • специалисти в отоплителната и охладителната техника;

Предоставя се цялостна техническа поддръжка на всякакъв вид технически съоръжения, като:

 • газови котли и уредби;
 • електрическата инсталация;
 • абонатни станции;
 • домофони системи;
 • асансьорни уредби;
 • врати, прозорци и пощенски кутии;
 • всички ВиК системи, високоволтови и нисковолтови електрически съоръжения;
 • поддръжка на отоплителна и охладителна инсталация;
 • вентилационна система;
 • пожароизвестителна и пожаро/димо-известителна система;
 • телекомуникационна система;
 • всякакъв друг вид технически съоръжения;

При необходимост се сключват договори за абонаментна поддръжка с водещи фирми от бранша или с гаранционните такива.

Нашата цел е бързо, качествено и евтино да отстраним всяка една авария в обектите на нашите клиенти, без това да наруши нормалния ритъм на живот на обитателите.

ГАЛЕРИЯ

picture-640-PICT7294picture-640-PICT7330picture-640-PICT7335picture-640-PICT7384picture-640-PICT7385picture-640-PICT7386picture-640-PICT7390picture-640-PICT7391picture-640-PICT7392picture-640-PICT7395picture-640-PICT7329picture-640-PICT7327picture-640-PICT7299picture-640-PICT7305picture-640-PICT7306picture-640-PICT7315picture-640-PICT7317picture-640-PICT7319picture-640-PICT7321picture-640-PICT7323picture-640-PICT7326
КОНТАКТИ

„Бул Сървис” ЕООД – bulservice.bg

Адрес: гр.София, ул. Цар Иван Асен II, №22, ет.2
Тел.: 02 946 11 80; 02 946 14 48; 02 943 33 17;
Факс: 02 944 12 72
Моб. тел.: 0878 533 873
E-mail: office_at_bulservice.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: bulservice.bg

За автора