Частен професионален колеж по мениджмънт в гр.Сливен

ЗА НАС

ScreenHunter_20439 Jun. 01 08.20Частен професионален колеж по мениджмънт в гр.Сливен е открит през 2002 година със Заповед РД 14-49 /31.05.2002 г. / Д.В.бр.59 / на Министерството на образованието и науката. Обучението е 2 години и 1 година / по ускорена програма / след средно образование. Основател и директор е инж. Димитрина Кирилова Георгиева.

Основни акценти в работата ни са :

- качество на обучението;

- индивидуален подход

- създаване у колежаните на професионални компетенции за работа в екип, иновативност, амбициозност, предприемчивост, адаптивност и т . н .

ЧПКМ – Сливен работи по авторски програми, залага на индивидулния подход, обучението в реални условия, иновативните методи в преподаването.

Колежът работи с висококвалифицирани специалисти от практиката и преподаватели във ВУЗ.

СПЕЦИАЛНОСТИ
Колежът предлага изучаването на модерни и перспективни специалности в областта на икономиката и туризма:

“Предприемачество и мениджмънт” – професия: фирмен мениджър

“Организация на екскурзоводската дейност” – професия: екскурзовод

“Организация на аниматорската дейност” – професия: аниматор в туризма

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ :
Дневна
Задочна
Самостоятелна
Индивидуална
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 2 години или 1 година / по ускорена програма /

УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ ВКЛЮЧВАТ: икономика , бизнес планиране , финанси, счетоводна отчетност, рисков мениджмънт, стопански анализ, маркетинг и мениджмънт, управление на персонала, история на цивилизацията, специализирани технологии , английски език и др.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА КАДРИТЕ: Колежът подготвя високо квалифицирани и мотивирани кадри , които могат да работят на ръководни длъжности във всички отрасли на икономиката като – мениджъри, администратори, управители на търговски фирми, във финансовия сектор, туристически агенции и т.н.
Колежаните получават и много добра специална подготовка по някои професии от туристическата индустрия като : екскурзовод , туристически аниматор, фронт – офис , администратор и др.
Обучението има за цел да формира и компетенции , които помагат на колежаните да реализират самостоятелна идея и се реализират на пазара със собствен бизнес

Колежът работи съвместно с ВУЗ по бакалавърски и магистърски програми.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_20427 Jun. 01 08.13ScreenHunter_20428 Jun. 01 08.13ScreenHunter_20429 Jun. 01 08.13ScreenHunter_20430 Jun. 01 08.13ScreenHunter_20431 Jun. 01 08.13ScreenHunter_20432 Jun. 01 08.14ScreenHunter_20433 Jun. 01 08.14ScreenHunter_20434 Jun. 01 08.14
КОНТАКТИ

Частен професионален колеж по мениджмънт в гр.Сливен – college.sliven.net
Адрес: гр.Сливен, ул.”Й.Кювлиев” 12А
Тел.: 044 623 755
Моб.тел.: 0888 249 637; 0888 392 383
E-mail: college.georgieva@ abv.bg

Текст и изображения: college.sliven.net

За автора