“Дайг-Ц” ООД – Противопожарна техника

ЗА НАС

daig-cФирмата е създадена през 1998г. от инж.Цанко Георгиев Ганев,бивш зам.началник Регионално звено „Пожарна и Аварийна безопасност”при РДВР-Варна и е една от първите в Република България специализирана в дейности,включващи:

Доставка, монтаж и поддръжка на пожарогасително оборудване   и системи .

Пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.
Противопожарно обследване на обекти.
Противопожарна защита на строителни конструкции .
Газо спасителна дейност .
Търговия на всички видове противопожарни уреди и съоръжения .

Структура:

Ръководство на фирмата :

 • инж. Цанко Ганев – управител
 • инж. Георги Ганев – технически ръководител

Персонал :

 •  специалисти в проектирането и изграждането на пожаро известителни и    пожарогасителни системи.
 •  професионални пожарникари
УСЛУГИ

НАЗЕМНИ ОБЕКТИ и КОРАБИ

Пожарна и аварийна безопастност:

1. Фирмата извършва пожарогасителна и аварийно спасителна дейност .   Съгласно сключени договори фирмата оперира с 3 броя противопожарни автомобила, 2 броя мобилни противопожарни помпи за одводняване и дихателни апарати за работа в агресивна среда.
2. Фирмата може да извършва замерване и контрол на атмосфера в затворени корабни пространства.

3. Фирмата може да подготвя документи , доставка и монтаж на   пожароизвестителни и пожарогасителни системи на хотели, заводи и кораби.

4. Нашият екип от високо квалифицирани инженери и специалисти с богат опит в областта на пожароизвестителните и пожарогасителните ситеми е в състояние да удовлетвоти желанията на клиента в съответствие с Европейските изисквание за пожарна безопасност.

5. В съответствие с сключени договори за абонаментно обслужаване, нашата сервизна група е в непрекъсната готовност за отстраняване на аварии и повреди свързани с противопожарните инсталации.

Сервиз

Техническо обслужване – проверка и ремонт на пожарогасители.

Фирма “ДАЙГ-Ц” ООД  извършва проверка, ремонт и зареждане на всички видове носими и возими пожарогасители и разполага със собствена сервизна база , оборудвана с машини за обслужване на всички видове носими и возими пожарогасители .

Наличната техника за проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители е следната:

 • стендове за отваряне и затваряне на пожарогасители;
 • стендове за дозиране на пожарогасителния прах при пълнене на пожарогасителите;
 • стендове за пълнене на патрони с СО 2 (бутилки СО 2);
 • стенд за хидравлични изпитания на съоръжения под налягане;
 • мобилен сервиз за проверка, ремонт и зареждане на всички видове пожарогасители.

Дружеството разполага с висококвалифициран персонал. Дейностите се ръководят от инженер със специалност “Противопожарна техника и безопасност”.
Фирма “ ДАЙГ-Ц” ООД  притежава РАЗРЕШЕНИЕ от НС”ПАБ”-МВР №1927/03.07.2008 г. за извършване на противопожарно обследване на обекти и подготовката им за пожарна защита.

Фирма “ ДАЙГ-Ц” ООД извършва хидравлично изпитване на всички видове бутилки, съгласно БДС ISO/IEC 17020:2005.

Фирма “ ДАЙГ-Ц” ООД прилага изискванията на БДС EN 3:2000,” БДС ISO 11602-2:2003 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители.Част 2: Контрол и техническо обслужване“, като декларира спазване изискванията за качество, сроковете за изпълнение и дадените гаранции.Пожарогасителите, преминали техническо обслужване се маркират със стикери на фирма  “ ДАЙГ-Ц” ООД и на клиента се издава протокол съгласно Наредба  I3-2377/15.09.2011г.

В своята сервизна база, фирма “ ДАЙГ-Ц” ООД извършва:

 • следгаранционно ежегодно освидетелстване на апарати за задимена среда
 • следгаранцияонно ежегодно освидетелстване на въздушни дихателни апарати за евакуация (ЕЕВD).
 • хидравлични изпитания и освидетелстване на бутилки от въздушни апарати за задимена среда и въздушни дихателни апарти за евакуация
 • зареждане на бутилките от въздушните апарати за задимена среда и въздушните дихателни апарати за евакуация

За извършване на описаните дейности фирмата разполага със следното специализирано оборудване:

 • компресор за сгъстен въздух до 300 бара .
 • стенд за хидравлични изпитания

За извършване на дейността по сервизното обслужване на апарати за задимена среда, фирмата има оторизации от:

 • корабни класификационни отганизации – Българския корабен регистър, Germanischer lloyd, Lloyd’s register and Russia Maritime of Shipping
 • IN EN ISO 9001:2000 – Lloyd’s register

Фирма “ ДАЙГ-Ц” ООД извършва преглед за техническото състояние и периодично освидетелстване на следните спасителните средства:

 • спасителни ризи
 • спасителни кръгове
 • хидро- и термокостюми
 • химически защитни костюми
 • лицеви защитни маски
ПАРТНЬОРИ

Siemens Building Technologies

Siemens Building Technologies е оперативен отдел на Siemens AG и е основан на 1 октомври 1998 г., чрез придобиване на промишлените дейности на Electrowatt ООД (Цюрих, Швейцария), като по този начин интегрира и комбинира няколкото десетилетия опит в изграждането на автоматиката и противопожарна безопасност.

Unipos

УниПОС™ – е динамично развиваща се българска частна компания, четири пъти носител на „Златен медал“ от Пловдивския международен технически панаир. Производството на фирмата е базирано на прецизно структурирана номенклатура от изделия за изграждане на пожароизвестителни системи, които напълно удовлетворяват високите нормативни изисквания в България и Европа.

Teletek

Телетек Електроникс АД е високотехнологичен производител на пълна гама от системи за сигурност и противопожарни алармени системи.Телетек Електроникс е дъщерно дружество на Телетек Груп Холдинг, България.От 1991 година тяхната цел е да предоставят: стилен дизайн, бързо развитие, най-съвременните и ефективни производствени практики и ефективна дистрибуционна мрежа на електронни продукти за системи за сигурност.

КОНТАКТИ

“Дайг-Ц” ООД – daig-tz.com

Адрес: гр. Варна, ул. „Паско Желев “ 2
Тел.: 052 50 47 46
Факс: 052 50 44 61
E-mail : office_at_daig-tz.com


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: daig-tz.com

За автора