Енергоимпорт-Експорт ООД – Електроенергийни съоръжения

ЗА НАС

ScreenHunter_36775 Mar. 30 23.12Енергоимпорт-Експорт ООД е фирма, специализирана в областта на монтажа, ремонта и модернизацията на електроенергийни съоръжения.

Компанията извършва услугите:

- монтаж на оборудване за ел. централи и подстанции

- рехабилитация на ел. иснталации

- ремонт на електроенергийни съоръжения

Фирмата изпълнява проекти „под ключ“.

Енергоимпорт-Експорт ООД се занимава и с добив и доставка на варовик за СОИ.

КОНТАКТИ

Енергоимпорт-Експорт ООД – Електроенергийни съоръжения
Адрес: гр. Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 93
Тел./Факс: 042 604 832
www.enimex-bg.com

За автора