Кремто ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_42426 Jul. 18 20.26Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност е задължителен, за да се гарантира спазването на определени нормативни изисквания, правила и норми за устройство, проектиране, монтаж и експлоатация. Това от своя страна гарантира безопасното за човека и околната среда функциониране на тези съоръжения.

Съгласно изискванията Наредбите за безопасна експлоатация и техническия надзор на различните видове съоръжения с повишена опасност, всеки собственик /ползвател/ е длъжен след придобиване на съответните съоръжения или след монтирането им, но преди пускането им в експлоатация, да ги регистрира пред избран орган за технически надзор.
Всяко повдигателно съоръжение може да бъде спряно от експлоатация ако не е регистрирано пред органите за технически надзор!

ФирмаКремто ЕООД е лицензиран орган за контрол от вид А, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и има разработена система за качество, съгласно изискванията на стандарта.

Кремто ЕООД разполага със собствени калибрирани уреди и инструменти за извършване на технически изпитания на обекти за който фирмата отговаря. Всички изпитания и проверки са подчинени на разработените във фирмата работни процедури за осъществяване на технически надзор.

УСЛУГИ

Фирма Кремто ЕООД притежава лиценз № 643/28.08.2010 г. за технически надзор на следните СПО:

Бордови кранове, независимо от товароподемността им;
Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им;
Товароподемни кранове с товароподемност до 10 t включително.
Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит
Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
Товарозахващащи органи – куки, грайфери, електромагнити, спредери и други, с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения;
Товарозахващащи приспособления;
Подвижни работни площадки.
Строителни подемници за повдигане на хора или хора и товари, монтирани на строежи за изграждане на жилищни сгради, и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, монтирани в жилищни сгради;
Окачени кошове за повдигане на хора;

КОНТАКТИ

Кремто ЕООД – kremto.com
Адрес: гр. София, жк. Надежда -3; бл.333; вх. В
Моб.тел.: 0884 125 949
Е-mail: office@ kremto.com; info@ kremto.com

Адрес: гр. София, ул. Козлодуй 2 Б, вх. Б, ет.2, ап.4
Моб.тел.: 0884 125 949
Е-mail: office@ kremto.com; info@ kremto.com

Текст и изображения: kremto.com

За автора