ЕТ Урожай 64 – Петър Желязков

ЗА НАС

ScreenHunter_41823 Jun. 14 20.58Фирма ЕТ Урожай 64 – Петър Желязков развива своята дейност в областта на селското стопананство.
Занимава се с отглеждане на едър рогат добитък с млечно направление, както и с обработване на земеделска земя под аренда.

Броят на млекодайните крави е около сто и шестдесет с тенденция към увеличаване.

Фермата e изцяло модернизирана и се намира в село Червен, община Асеновград.

ЕТ Урожай – 64 – Петър Желязков е регистриран млекопроизводител с дългогодишна практика в този бранш.

Притежава разрешителни, издадени от Министерство на Земеделието и Храните, че отговаря на изискванията за производството, съхранение и пускане на пазара на сурово краве мляко.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_41819 Jun. 14 20.54ScreenHunter_41820 Jun. 14 20.55ScreenHunter_41821 Jun. 14 20.55
КОНТАКТИ

ЕТ Урожай 64 – Петър Желязков
Адрес: гр. Асеновград, ул. Черни Връх 5
Тел.: 0331 652 88
Моб.тел.: 0889 712 469
E-mail: urojai64@ abv.bg

За автора