Частна профилирана гимназия и основно училище “Езиков свят”

ЗА НАС
logo-ezikov-sviatЧастна профилирана гимназия и основно училище “ЕЗИКОВ СВЯТ с изучаване на чужди езици.

ЧПГ “Езиков свят”

Частна профилира гимназия с чуждоезиково обучение „Езиков свят“ – английски, френски, испански, руски, немски , арабски, иврит, японски, китайски – традиция, която преминава през годините до днес и му придава облик на училище с многоезиков профил. Открито е и лицензирано със заповед № РД 14-64 от 08.05.2000 година на министъра на МОН.

В училището се предлагат и провеждат разнообразни форми на обучение:

-изнасяне на часовете по изобразително изкуство на пленери, посещения на галерии, изложби
-изучаване на хореография – класически балет и характерни танци в извънкласни форми.
-запознаване с първите стъпки на компютърната анимация, адаптирана към възрастовите особености на учениците
-свързване на музикалното образование с прякото докосване до живата музика в концертната зала, опера, оперета
-изучаването на чужди езици се осъществява и под формата на „разговорна реч“ с гледане и слушане на дискове и филми с подходяща тематика
-изнасяне на образователния процес и на извънкласните форми на зелено, бяло и синьо училище
ЧОУ “Езиков свят”

ЧОУ „Езиков свят“ – със заповед РД 14-74 от 15.06.2012 г. на министъра на МОМН е даден лиценз за откриване на частното основно училище „Езиков свят“ с ранно чуждоезиково обучение и подготвителна група за 6-годишните.

Училището организира:

- културно-образователни изяви,
– участие в международни проекти и програми,
– екскурзии в страната и чужбина,
– клубове по интереси,
– възможност за избор на самостоятелна спортна програма.
– разнообразни форми в и извън училище за развиване на речта по чужд език,
– разширяване обучението по японски език чрез провеждане на чайна церемония, изучаване на географията, икономиката и традициите на Япония,
– провеждат се вечери на чуждите езици, конкурси, спортни занимания, ритуали и други културно-образователни изяви.

ПРИЕМ
За ЧОУ “Езиков свят”

В училището се приемат ученици без конкурсен изпит.
В подготвителната група и в началната степен се изучава английски език като първи, а от трети клас се въвежда втори чужд език по избор.

За ЧПГ “Езиков свят”

След завършен 7-ми клас

Първо класиране – от 10-ти до 20-ти април

Приемът се осъществява с тест по български език и литература или по математика, като избора е на кандидата. Провежда се в сградата на училището.

Второ класиране – от 10-ти до 20-ти юни

С една от оценките на външното оценяване на учениците по български език и литература или математика, но не по -ниска от среден 3,00.

Трето класиране – от 20-ти до 30-ти юни

При наличие на обявени свободни места.
Необходими документи:

- удостоверение за завършен 7-ми клас
– удостоверение за преместване
– заявление по образец
– лична здравнопрофилактична карта /здравен картон/
– служебна бележка с оценка от външното оценяване

Приемът на ученици от други училища и всички класове става през цялата учебна година , по всяко време и по документи:

-удостоверение за завършен клас
-удостоверение за преместване
-заявление по образец
-копие на личен картон, придружен с копие на учебен план
-копие на свидетелство за основно образование
-лична здравнопрофилактична карта /здравен картон/

Ако ученикът идва от училище с друг профил, след записване в ЧПГ “Езиков свят” и съответната индивидуална подготовка по чужд език се полагат следните приравнителни изпити:

за 8-ми клас – по първи чужд език
за 9-ти, 10-ти и 11-ти клас – по първи и втори чужд език.
по общообразувателни предмети изучавани с по-малък брой часове от тези на учебния план в ЧПГ “Езиков свят”.

Училището предлага следните форми на обучение:

-дневна
-самостоятелна
-индивидуална

ШКОЛА
В школата всяко дете може успешно да се подготви за изпит по математика, да овладее практически техники за творческо мислене и да повиши интелекта си. Акценти на обучението в школата са:
• Преодоляване на страха от математиката;
• Подготовка на учениците за успешно полагане на изпити след 7 клас, за изпити за прием в СМГслед 4 клас и подготовка за Американски колеж;
• Развитие на интелекта, практическото и творческо мислене на учениците.

Високите резултати се гарантират от:

• Работа с малки групи от 5-6 деца, което дава възможност за персонално внимание;

• Висококвалифицирани преподаватели с висше образование, които са завършили и математическа гимназия, били са неизменни участници в представителния отбор на гимназията по математика, с огромен състезателен опит и опит в полагане на изпити от всякакво естество;

• Решаване на задачи и главоблъсканици от български, руски и американски сборници;

• Съботно-неделни и вечерни курсове в удобни за вас часове.

Организираме и курсове за овладяване на компютърна грамотност – работа с пакет от офис програми – Word, Excel, PowerPoint – водене на бизнескореспонденция, бюджетиране, сортиране и решаване на други бизнес задачи с електронни таблици, създаване на презентации.

КУРСОВЕ
Училището организира курсове по:

- чужд език,
– български език и литература,
– математика,
– компютърна подготовка,
– подготовка за държавни зрелостни изпити по втори избран матуритетен предмет
– подготовка за външно оценяване по БЕЛ и математика на ученици след 7.клас

ГАЛЕРИЯ

PENTACON DIGITAL CAMERAimg_5331img_5640img_5641img_5642img_5645img_5994PENTACON DIGITAL CAMERAPENTACON DIGITAL CAMERAgramotabk-t113bkk-t1PENTACON DIGITAL CAMERAPENTACON DIGITAL CAMERAPENTACON DIGITAL CAMERAb102b112bd2bd4bkk-t
КОНТАКТИ
ЧПГ и ЧОУ “Езиков Свят” и Школа -ezikovsviat.com
Адрес: гр. София, улица Триадица № 5А, етаж 3
Тел.: 02 920 21 26
Моб. тел.: 0888 602 769, 896 619 772, 0896 616 522
Е-mail: office@ ezikovsviat.com

За автора