ДЖИ ПИ ГРУП ООД – строителство и реконструкции на сгради – София

ЗА НАС

ScreenHunter_10859 Nov. 12 16.36ДЖИ ПИ ГРУП ООД е част от холдингова структура, специализирана в изграждането на инфраструктурни обекти, промишлени сгради, жилищни комплекси и хотели, в това число и поддръжка на бензиностанции, газстанции и съоръжения.

Компанията разполага със складови бази, механизация, собствени звена за изработка и монтаж на метални заготовки, PVC и AL дограма, декоративни обшивки, окачени фасади, външна и вътрешна реклама. Към днешна дата наличният състав на холдинговата структура наброява повече от 520 човека и над 100 висококвалифицирани инженери и експерти.

Дружествата са сертифицирани съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, SA 8000:2008, а в съответствие със законодателството на РБългария дружествата са вписани в ЦПРС за всички групи и категории строежи. ДЖИ ПИ ГРУП ООД притежава също и Сертификат за работа на обекти на НАТО, както и Сертификат от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за поддръжка, ремонтиране и преустройство на газови инсталации.

ДЖИ ПИ ГРУП ООД е и главен изпълнител на ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД по изграждане, ремонт и поддръжка на бензиностанции, газстанции и петролни бази на ЛУКОЙЛ на територията на РБългария. Фирмата е изградила и реконструирала над 130 обекта. Дружеството има специализирано звено за поддръжка на бензиностанции и други търговски обекти, което разполага с над 20 екипа, съставени от специалисти, разположени в офиси на територията на страната, разпределени на регионален принцип. ДЖИ ПИ ГРУП ООД има сключени договори за поддръжка с ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД за над 190 обекта в страната, с РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ АД и ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

От края на 2003 г. фирмата разширява своята дейност на територията на СЪРБИЯ, ХЪРВАТИЯ И МАКЕДОНИЯ, изграждайки над 30 бензиностанции и газстанции.

Като партньор в обединение „МЕТРО БИЛД”, ДЖИ ПИ ГРУП ООД е главен изпълнител в изграждането на софийското метро в различни участъци на подземната и надземната инфраструктура в района.

В обхвата на дейността на ДЖИ ПИ ГРУП ООД се включва също и ново строителство и реконструкции на хотели и ресторанти, обществени и офис сгради, спортни бази, жилищни комплекси.

ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
ДЖИ ПИ ГРУП ООД предлага и извършва разнообразни дейности в областта на комплексното строителство на сгради, изграждане и реконструкция на бензиностанции и газстанции, строителство на инфраструктурни обекти, специализирани ремонтни работи, гаранционна и извънгаранционна поддръжка и ремонт, проучване и консултиране в областта на недвижимите имоти.

Широкият обхват от специализирани дейности, извършвани от ДЖИ ПИ ГРУП ООД, покрива изцяло нуждите на клиента.

1. Проучване и консултиране в областта на недвижимите имоти
ДЖИ ПИ ГРУП ООД оказва пълно съдействие на клиентите и инвеститорите си през всички етапи от инвестиционния процес. Ние извършваме проучване при покупка на недвижими имоти и парцели, съдействие при преотреждане на терени и площадки, инвестиционно консултиране и предоставяне на ефективни стратегически решения за покупки или продажби на недвижими имоти. С цел още по-голямо улеснение на нашите клиенти през 2009 г. създадохме специализирана агенция за недвижими имоти LUXHOME. Агенцията е ориентирана основно към администриране на покупко-продажби в сегмента на луксозните жилищни имоти, терени и парцели с цел строителство на жилищни, обществени и офис сгради.

2. Интериорно и екстериорно проектиране и дизайн
Дружеството разполага с дизайнери, проектанти и 3D визуализатори, които се стремят да удовлетворят изискванията на нашите клиенти, разработвайки за тях индивидуални интериорни и екстериорни решения на жилищни и обществени пространства.

3. Строителство на сгради, бензиностанции, инфраструктурни обекти
През годините ДЖИ ПИ ГРУП ООД натрупа значителен опит в комплексното строителство и управлението на инвестиционни проекти. Дружеството има зад гърба си изградени над 130 бензиностанции на територията на РБългария, Сърбия, Хърватия и Македония. В обхвата на строителство се включват жилищни комплекси от затворен тип в престежните райони на гр. София – Бояна и Драгалевци, хотелски комплекс “РИУ Правец Голф и Спа Резорт” в гр. Правец, както и хотели, спортни обекти, административни и офис сгради.

4. Специализирани ремонтни дейности
ДЖИ ПИ ГРУП ООД разполага със специализирани звена за различни видове ремонтни дейности – аварийни и планови ремонти на сгради, окачени фасади, вътрешни сградни инсталации, външни електро и ВиК мрежи, покривни конструкции.

5. Поддръжка и ремонт на сгради, бензиностанции и други обекти
През 2008 г. ДЖИ ПИ ГРУП ООД създаде специализирано звено за поддръжка на бензиностанции и сгради. Звеното разполага с 16 екипа съставени от обучени специалисти, разпределени на територията на цялата страна. Екипите се координират от денонощен call център, разположен в седалището на дружеството в гр. София, който разпределя постъпващите заявки в реално време. Екипите са в непрекъсната готовност да реагират на внезапни аварии и спешни ремонти. Специализираното звено поддържа абонаментно и аварийно над 190 бензиностанции, както и жилищни комплекси от затворен тип.

СЕРТИФИКАТИ

ДЖИ ПИ ГРУП ООД е внедрила интегрирана система за управление на качеството, управление по отношение на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.


През 2009 г. дружеството беше вписано в централния професионален регистър на строителя – ЦПРС за всичките групи и категории строежи.


ДЖИ ПИ ГРУП ООД е сертифицирана и за работа с класифицирана информация и работа по обекти на НАТО. Това дава право на фирмата да участва в процедури по Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) на страни – членки на НАТО, където е необходим достъп до класифицирана информация с определено ниво на секретност.


През 2011 г. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор вписа в своя регистър ДЖИ ПИ ГРУП ООД като компания, която може да извършва дейности по поддържане, ремонт и преустройство на промишлени газови инсталации за втечнени въглеводородни газове. Това позволи на дружеството да сключи договор за поддръжка и ремонт на климатична техника и вентилационни системи на 23 обекта от веригата хипермаркети LIDL. Също така компанията продължава да извършва със собствени екипи абонаментна и аварийна поддръжка и ремонт на климатичната техника на 193 обекта от веригата бензиностанции Лукойл.


През април 2012 г. ДЖИ ПИ ГРУП ООД беше сертифицирана по стандарт SA 8000:2008 за Социална отговорност. По този начин ръководството на компанията декларира своята ангажираност към устойчиво развитие, коректни трудови отношения с работниците, техните семейства, местната общност и обществото като цяло с цел подобряване качеството на живот.

СТРОИТЕЛСТВО
БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ГАЗСТАНЦИИ
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО
ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ
ОБЩЕСТВЕНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ
НОВИ ОБЕКТИ
3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ
НАГРАДИ

През 2013 г. строителна компания “Джи Пи Груп” ООД получи отличието СГРАДА НА ГОДИНАТА за изграждането на Учебна спортно-тренировъчна зала към ПУ Паисий Хилендарски, Пловдив.

 


През 2012 г. строителна компания “Джи Пи Груп” ООД получи отличието СГРАДА НА ГОДИНАТА за изграждането на метростанции „Бели Дунав” и „Надежда”, които са част от втори метродиаметър на софийското метро. Наградата е за проект с най-значим принос в развитието на градската среда на София.

 


Етрополският манастир „Света Троица” връчи на строителна компания „Джи Пи Груп” ООД благодарствена грамота по повод направеното дарение през 2012 г. – изграждане и оборудване на нова камбанария, стенописи, както и други ремонтни работи.

 


На строителна компания „Джи Пи Груп” ООД беше присъден почетен диплом, връчен от кмета на район Нови Искър, Столична община, за социално отговорен партньор на района за 2012 г.

 


Академията на Министерство на вътрешните работи връчи на строителна компания „Джи Пи Груп” ООД грамота във връзка с направеното дарение през 2011 г. – ремонт и оборудване на учебен кабинет при факултет “Пожарна безопасност и защита на населението”.

 


През 2011 г. строителна компания „Джи Пи Груп” ООД получи благодарствено писмо от кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова за спомоществователството, оказано по време на Националната кампания за изграждане на центрове за рехабилитация на пострадали при инциденти „Нека бъдем по-добри”.

 


Строителна компания „Джи Пи Груп” ООД беше удостоена с грамота за оказаната финансова подкрепа през 2010 г. по повод честванията на 210 години от рождението на бележития българин Никола Фичев – Колю Фичето.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_10827 Nov. 12 16.30ScreenHunter_10845 Nov. 12 16.32ScreenHunter_10846 Nov. 12 16.32ScreenHunter_10847 Nov. 12 16.32ScreenHunter_10848 Nov. 12 16.33ScreenHunter_10849 Nov. 12 16.33ScreenHunter_10850 Nov. 12 16.33ScreenHunter_10851 Nov. 12 16.33ScreenHunter_10852 Nov. 12 16.33ScreenHunter_10853 Nov. 12 16.33ScreenHunter_10854 Nov. 12 16.34ScreenHunter_10855 Nov. 12 16.34ScreenHunter_10856 Nov. 12 16.34ScreenHunter_10857 Nov. 12 16.34ScreenHunter_10858 Nov. 12 16.34ScreenHunter_10844 Nov. 12 16.32ScreenHunter_10843 Nov. 12 16.32ScreenHunter_10842 Nov. 12 16.32ScreenHunter_10828 Nov. 12 16.30ScreenHunter_10829 Nov. 12 16.30ScreenHunter_10830 Nov. 12 16.30ScreenHunter_10831 Nov. 12 16.30ScreenHunter_10832 Nov. 12 16.30ScreenHunter_10833 Nov. 12 16.30ScreenHunter_10834 Nov. 12 16.30ScreenHunter_10835 Nov. 12 16.31ScreenHunter_10836 Nov. 12 16.31ScreenHunter_10837 Nov. 12 16.31ScreenHunter_10838 Nov. 12 16.31ScreenHunter_10839 Nov. 12 16.31ScreenHunter_10840 Nov. 12 16.31ScreenHunter_10841 Nov. 12 16.31
КОНТАКТИ

ДЖИ ПИ ГРУП ООД – строителство и реконструкции на сгради – София – gpgroupbg.com
Адрес: гр. София, бул.”Черни връх” № 59 A
Тел.: 02 816 99 00
Факс: 02 816 99 99
E-mail: office@ gpgroupbg.com

Текст и изображения: gpgroupbg.com

За автора