“Инжстройинженеринг” ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_5975 Jul. 10 01.57ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е член на ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ АД

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е динамично развиваща се компания, чиято успешна дейност на пазара за строителни услуги я наложи като търсен и коректен партньор и превърна името й в символ на качество, бързина и новаторски подход. Дружеството изгради собствен стил на работа и с натрупването на опит непрекъснато го развива. Стремежът е крайният продукт, носещ марката ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД да е с високо качество. Добрата ни репутация и авторитет са резултат от отговорното и коректно отношение на ръководството на компанията към поетите ангажименти в договорите. Многобройните реализирани обекти бележат динамично развитие и извеждат ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ на челните позиции в строителния бранш.

Изпълненото строителство е най-доброто доказателство за качествената работа на дружеството, а нарастващото доверие на клиентите – за професионализма ни в изпълнение на договореностите между страните.

На своите партньори ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД предлага знания, опит и коректност.

ДЕЙНОСТ
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е специализирано в:

Строителство на:
– пътища
– летища
– железопътни обекти
– промишлени и обществени сгради и прилежащата им инфраструктура
– спортни и детски комплекси
– водопроводи и канализационни системи

Брегоукрепване
Благоустрояване

Производство и продажба на;
– асфалтови смеси
– бетон и бетонови изделия

МОЩНОСТИ
ИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД притежава модерна материално-техническа и производствена база, собствена механизация и автотранспорт, което позволява изпълненние на големи инфраструктурани проекти с качество и в срок.

ОБЕКТИ
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е утвърден строител на обекти от:
> Транспортната
> Eнергийната
> Благоустройствената
> Хидротехническата инфраструктура

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА НА “ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

- Да създадем качествен строителен продукт, отговарящ на европейските стандарти, който да удовлетвори изискванията на нашите клиенти.

- Да постигаме достатъчна печалба за финансиране растежа на нашата компания и осигуряване на ресури от които се нуждаем за постигане на нашите корпоративни цели.

- Да инвестираме в закупуването на нови технически средства и съоръжения, отговарящи на съвременните изисквания на строителния процес.

- Да запазим основни линии на структурата и броя на наетите служители, като основните усилия ще бъдат насочени към оптимизиране и повишаване на квалификацията на работещите в дружеството.

- Дългосрочната цел на ръководството е превръщането на дружеството в национален лидер в областта на производството на асфалтови и бетонови смеси, ниското строителство, благоустройството и инженеринговата дейност.

- Непрекъснато подобряване на процесите, оказващи влияние върху качеството на крайната продукция.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_5972 Jul. 10 01.53ScreenHunter_5973 Jul. 10 01.53
КОНТАКТИ

“Инжстройинженеринг” ЕООД – ingstroyvarna.com
Адрес: гр. Варна, ул. “Ал. Дякович” 31
Тел.: 052 662 022
Факс: 052 603 020
E-mail: office@ ingstroyvn.com

Текст и изображения: ingstroyvarna.com

За автора