Исторически музей – Търговище

ЗА НАС

ScreenHunter_3574 Sep. 24 06.40Добре дошли в Исторически музей – Търговище!

Уважаеми гости,

имате възможност да научите повече за земя, в която непрекъснато живеят хора вече 9 хилядолетия. Търговищкия край е късче от красива България, съхранил следите на древни и нови цивилизации. Тук се срещат Изтока и Запада. Пъстрото местно население оставило своите следи от умения, традиции, творчество. Това е част от българското историческо наследство и същевременно специфично и уникално.

Чрез археологически разкопки на селища, крепости и некрополи, открития на скътани реликви в старите ракли и семейни архиви, записани спомени, десетилетните проучвания на музейните специалисти разгадават миналото на Търговищкия край. Днес експозициите на Търговищкия музей показват най – ценното, специфичното и уникалното от музейните колекции и възкресяват непознати и далечни страници от миналото на Търговищкия край.

Настоящата ни среща е реализирана с подкрепата на Националния център за музеи, галерии и изобразително изкуство. За мен е удоволствие, че Вие сте избрали да надникнете във виртуалната история на гр. Търговище, Търговищкия край и Исторически музей – Търговище. Очакваме тази среща да има продължение и в реалното пространство на музейните зали.

ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ
В музея можете да получите справки и консултации по всички теми от местната и националната история, музейният фонд, резултати от завършени проучвания, методическа помощ за ученици и студенти.

Тук може да получите отговор на съмнения относно автентичността и оценката на предмети с антикварна и музейна стойност след експертиза от музейните специалисти..

Библиотеката разполага с 9450 тома литература от областта на българската, световната и местната история.

Експозициите на Исторически музей – Търговище са отворени за посещение от вторник до петък във времето от 8.30 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. В събота и неделя се приемат посетители само по предварителна заявка. Екскурзовода може да бъде намерен в Захариевата къща. За справки, заявки и беседи- тел. 6 52 16.

По предварителна заявка се предлагат тематични беседи и туристическа обиколка из забележителностите на гр. Търговище и близките околности /стария Варош, храм “Успение Пр.Богородици”/1851/ с изложба икони, храм “Св.Иван Рилски”/с гроба на Нюйоркския митрополит Андрей/, крепостта Крумово кале и Казана теке/.

ИСТОРИЯ
Хаджи Ангеловата къща                        Музейното дело в Търговищкия край датира от 20-те години на ХХ век, когато има данни за изучаване на местната история и съществуват малки училищни музейни сбирки, поддържани от учители – ентусиасти в гр. Търговище и по – големите селища на областта.              Решението за създаване на музей датира от 1951 г. Работи се на обществени начала. От 1953 г. е открита постоянна музейна експозиция. Впоследствие са събрани 1500 музейни предмета, които стават основа за фонда на Окръжния исторически музей – Търговище, който започва да функционира от 1960 г. като самостоятелен институт. Оттогава датира системното проучване и популяризиране на историята на Търговищкия край. В резултат на дейността на първите музейни уредници Мария и Димитър Овчарови и на екипите специалисти /Иван Якимов, Георги Гинев, Руска Николова, Илка Ангелова, Цветанка Янкова и др./ в петте десетилетия до днес е формиран богат музеен фонд с над 30 000 музейни единици, веществени и документални паметници от неолита /VІІ хил. пр. Хр./ до нашето съвремие. Своята изследователска работа започват от Търговищкия музей  известните учени Димитър Овчаров, Хенриета Тодорова и Казимир Попконстантинов.               Десетилетия Окръжния исторически музей – Търговище е най -големият и с научно – методически функции на територията на Търговищки окръг. За това време са проучени многобройни археологичес- ки обекти, проведени са десетки експедиции по комплексно проучване на Търговищкия край. Първата голяма постоянна общоисторическа експозиция е в сградата на старото възрожденско училище “Св.св. Седмочисленици” /1963/. Създават се 40 постоянни фотодокументални изложби посветени на личности и събития. До 1981 г. в музея има и Художествен отдел, обособен днес като самостоятелна галерия. Понастоящем Исторически музей – Търговище е със статут на общински музей и извършва проучвания на територията на Търговищка област.

             През времето на своето развитие музеят завоюва престиж на местно ниво и утвърдено име в системата на музейната мрежа в Република България. Музейният фонд разполага с уникални музейни колекции и ценности от различни епохи, участвали в големи национални музейни експозиции у нас и в чужбина.

Днес музеят има три основни експозиции Археологическата експозиция, Етнографската експозиция и Къща – музей “Никола Симов – Куруто”, разположени в близост. Временните изложби на музея се показват във фоайето на  “Св.св.Седмочисленици” /старото училище от 1863г./, паметник на културата с национално значение

Първата постоянна общоисторическа експозиция в Хаджи Ангеловата къща, 1959г.

Училище “Св.св.Седмочисленици”

Откриване на Археологическата експозиция. 1995 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Исторически музей-Търговище е най-големият по обем на фонда, материална база и щатен състав на територията на Търговищка област. Той е автономен културен институт на бюджетна издръжка, финансиран от Община Търговище. По профил е общоисторически. Има пет основни отдела: “Археология”; “История на българските земи  ХV-ХІХ в.”, “Нова и най-нова история”, “Етнография” и “Фондове”.

Щатен състав:

Директор:

Магдалена Жечева


Главни уредници:

Ангел Конаклиев – Отговаря за направление “Научно – изследовател- ска работа” и отдел “Археология”.

Параскева Стоянова – Отговаря за направление “Събирателска работа и обработка на фонда”. Отдел “Етнография”

Йорданка Петкова – Отговаря за направление “Връзки с общественост- та” и отдел “История на българските земи ХV – ХІХ в.”

 

Уредници:

Тоня Любенова – Отдел “Нова и най – нова история”

Светлана Аврамова – Отдел “Нова и най – нова история”.

Веска Кирилова – Отдел “Фондове”


Екскурзовод:

Дарина Димова


Административно – технически състав:

Йордан Минчев

Красимир Бончев

Здравка Костадинова

Виолета Петкова

В Захариевата къща /1866/, възрожденски паметник на културата, са разположени административните помещения на Исторически музей – Търговище, който разполага и с библиотека, реставрационно ателие и фотоателие.

ПРОУЧВАНИЯ

НАУЧНО- ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА на музейните специалисти е насочена към историческото развитие на Търговищка област и нейното място и значение в националната история. Някои основни теми, по които се работи през последните години:

Отдел “Археология” – Култови сгради от българското Средновековие; Произведения на металопластиката; Археологическа карта на Търговищка област.

- Отдел “Етнография” – Народни лечителски практики; Семейна обредност в Поповско, Омуртаг и Тузлук от края на ХІХ и началото на ХХ век.

- Отдел “История на българските земи ХV – ХІХ в.” – Чужди пътешественици за Търговищкия край; Източноправославната църковна и градска община; Мюсюлмански паметници на културата.

- Отдел “Нова и най – нова история” – Партии и политически борби след Освобождението; Разбойничеството след Освобождението; Миграционни процеси в Търговищкия край; Известни земеделци от Търговищко /1920 – 1944/; Жизнен път на арх. Йордан Севов; Автомобилен транспорт в Търговищко; Символи и почетни знаци на гр.Търговище; Нюйоркския митрополит Андрей.

 

ПУБЛИКАЦИИТЕ на музейните специалисти до 1999 г. могат да бъдат намерени библиографирани в следните издания:

- 25 години Окръжен исторически музей – Търговище. Библиографски справочник. Търговище.  1985

- АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО богатство на Търговищкия край. Търговище. 1988

- 40 години Исторически музей – Търговище. Библиографски справочник. Април 1985 – юни 1999. Търговище.  1999

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_3554 Sep. 24 06.35ScreenHunter_3566 Sep. 24 06.37ScreenHunter_3567 Sep. 24 06.37ScreenHunter_3568 Sep. 24 06.37ScreenHunter_3569 Sep. 24 06.37ScreenHunter_3570 Sep. 24 06.37ScreenHunter_3571 Sep. 24 06.37ScreenHunter_3572 Sep. 24 06.37ScreenHunter_3573 Sep. 24 06.37ScreenHunter_3565 Sep. 24 06.36ScreenHunter_3564 Sep. 24 06.36ScreenHunter_3563 Sep. 24 06.36ScreenHunter_3555 Sep. 24 06.35ScreenHunter_3556 Sep. 24 06.35ScreenHunter_3557 Sep. 24 06.35ScreenHunter_3558 Sep. 24 06.36ScreenHunter_3559 Sep. 24 06.36ScreenHunter_3560 Sep. 24 06.36ScreenHunter_3561 Sep. 24 06.36ScreenHunter_3562 Sep. 24 06.36
КОНТАКТИ

Исторически музей – Търговище – trgmuseum.hit.bg
Адрес: гр. Търговище, бул. “Митрополит Андрей” № 2
Тел. 0601 6 41 47 (директор); 0601 6 52 16 (екскурзовод); 0601 6 21 31; 0601 6 41 53; 0601 6 27 72 (отдели)
E-mail: trgmuseum@ abv.bg

Текст и изображения: trgmuseum.hit.bg

За автора