Исторически музей – Котел

ЗА НАС

ScreenHunter_13444 Jan. 14 16.19ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – КОТЕЛ

Комплекс от къщи и експозиции в Котел, Жеравна, Медвен – емблематични знаци за българската история.

Исторически музей предлага екскурзоводско обслужване на български, немски, английски и руски език; брошури, дипляни, картички, книги.

РАБОТНО ВРЕМЕ – ежедневно експозициите в Котел и Жеравна
експозиция в Медвен – почивни дни : понеделник и вторник
летен сезон: от 9.00 до 18.00 ч.
зимен сезон: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 ч.

ЕКСПОЗИЦЦИ

ScreenHunter_13441 Jan. 14 16.17Експозиция „Котленски възрожденци” и Пантеон на Георги Стойков Раковски.
Пантеонът на Георги Раковски е сред от обектите на Историческия музей в град Котел.

Помещава се в обща сграда с експозицията „Котленски възрожденци”. Открита е през 1981 г. по случай честването на 1300-годишнината от създаването на България.

Пантеонът е посветен на един от най-великите български революционери и възрожденци – Георги Стойков Раковски (1821-1867 г.), известен още като Георги Сава Раковски. Той е основоположник на организираната национално-революционна борба за освобождаването на България от османско владичество, демократ, публицист, журналист, историк и етнограф.

Музеят има 4 експозиционни зали: “Будители”, “Просветители”, “Бунтовници” и “Революционери”.

В първата зала на музея се пази сърцето на доктор Петър Берон, но тя е посветена още и на Софроний Врачански, както и на неуморния радетел за църковна независимост Неофит Бозвели.

Експозициите в останалите зали пазят оригинални творби и документи на доктор Васил Берон, лекар и общественик, на просветителя Атанас Гранитски, на книжовника, преводача и учителя Стефан Изворски, припомнят за делото на капитан Георги Мамарчев (вуйчо на Г. Раковски) – ръководител на Велчовата завера в Търново, проследяват съдбите и делата на още много заслужили котленци[1].

В основната експозиционна зала е експониран мраморният саркофаг на Г. С. Раковски. Върху него са поставени бронзово знаме с думите „Свобода или смърт” и копие от сабята на революционера.

В зала „Революционери” на експозицията „Котленски възрожденци” се проследява жизненият път на Раковски, неговата публицистична и революционна дейност. Снимки, документи и факсимилета отразяват дейността му като народен войвода и организатор на легиите в Белград. Сред най-интересните експонати е бронзовата скулптура „Възкресение”.

Интерес представляват ковчежето, в което са пренесени костите на Раковски, личният дневник на великия българин, личното му оръжие и колекция от оръжие от Руско-турската освободителна война.
В изложбената зала ежегодно се организират собствени и гостуващи изложби на музеи от страната.

Експозиция „Котленски възрожденски бит”

ScreenHunter_13442 Jan. 14 16.17Кьорпеевата къща и открита за посещение през 1960 г. В нея могат да бъдат видени голям брой предмети, свързани с бита, културата и изкуството през ХVІІІ и ХІХ в. Тази експозиция представя националното ни самобитно присъствие и традициите, предавани от поколение на поколение. Празничните костюми и красивите народни тъкани са доказателство за умението на котленката да твори красота, да възпитава с хармонията от цветове и мотиви. Богатото етнографско наследство тук включва и характерните за котленския край народни обичаи, особената пластика в украсата на обредните хлябове, бисерите от словесния и музикално-певчески фолклор.

Самата къща е построена през 1872 г. и носи белезите на късновъзрожденската симетрична архитектура и уникалната гредово-талпена конструкция. Тя и днес свидетелства за ръста на българското възрожденско строителство, особено през втората половина на ХІХ в. Външната и вътрешна архитектура са автентични и представят устройството на жилището в цялост – спалня, гостна, моминска стая, абаджийска работилница, тъкачница, лятна кухня, изба, складови помещения. Оригиналните експонати отразяват действителността в котленската градска къща в аспектите й като дом, работно място и търговска дейност. Събрала многолетното разнообразие и високоестетическо материално и духовно богатство, етнографската експозиция е непресъхващ извор на въздействие, на вътрешен усет и осъзната потребност за съхраняване и претворяване на завещаното от предците.

Експозиция „Старокотленски килими и тъкани”
ScreenHunter_13443 Jan. 14 16.18„Галатанското училище” е архитектурен паметник от 1869 г. и представлява двуетажна къща, която по време на Възраждането е била център на просветната дейност. Намира се в стария квартал на гр. Котел – Галата. „Галатанското училище” е единствената обществена сграда оцеляла след пожара от 1894 г. и в нея през 1992 г. е уредена експозиция от прочутите котленски килими, които запознават с изкуство на котленските майсторки-тъкачки.

Килимарството в Котел има дълбоки исторически корени. Стъпвайки на българската традиция в домашното тъкачество, майсторките от Котел интерпретират по свой начин своя усет към живота и заобикалящия ги свят. Така възниква автентичната котленска килимотъкаческа школа. В онези далечни времена, под сръчните ръце на килимарките, се нижат ред по ред прекрасни геометрични орнаменти, цветя, животински и човешки фигури. Така през вековете се утвърждават няколко класически килимени образци: “Фучилата”, “Огърлиците”, “Динените кори”, “Къдрявите звезди”, “Таблите”, “Паркетът” и др. Експонираните уникални образци на котленското килимарско изкуство от ХІХ в. са с втъкани месец, година на изработване и името на майсторката, която го е тъкала – белег, характерен само за Котленския килимарски център. В обособена зала са представени тъкани пана с религиозна и историческа тематика, изработени от котленките Стоянка Милева и Петранка Чехларова. Експонираните старокотленски килими и съвременни тъкани пана са уникални и неповторими. Те носят творческия усет на котленските майсторки, пресъздали чувствата си и красотата на природата в тъкан.

АТРАКЦИИ И ОФЕРТИ

АТРАКЦИИ И ОФЕРТИ ЗА ГОСТУВАНИЯ НА СОБСТВЕНИ ИЗЛОЖБИ

Исторически музей – Котел анонсира собствени пътуващи изложби за заявки по договаряне с други музеи или културни институции от страната и чужбина:

Изложби
„Багри от миналото” – представя традиционно облекло на различните етноси от Котленския регион – българи, каракачани, турци и роми, аранжирани атрактивно.
„Котел – люлка на българската просвета” – чрез оригинални и фотодокументи и снимки, които въздействат ярко на посетителите, се проследява развитието на просветното дело в Котел.
Атракции
Музикална програма – „Фолклорът на Котел” от професионални музиканти – инструменталисти и певица с предварителна заявка. Галатанско училище
Затъкаване на котленски килим. Галатанско училище
Дни на обреди и занаяти в Котел. Юни – септември. Дворно пространство на Кьорпеева къща.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_13440 Jan. 14 16.12ScreenHunter_13439 Jan. 14 16.06ScreenHunter_13438 Jan. 14 16.06ScreenHunter_13436 Jan. 14 16.06ScreenHunter_13437 Jan. 14 16.06ScreenHunter_13435 Jan. 14 16.06ScreenHunter_13434 Jan. 14 16.05ScreenHunter_13432 Jan. 14 16.05ScreenHunter_13433 Jan. 14 16.05ScreenHunter_13431 Jan. 14 16.04ScreenHunter_13429 Jan. 14 16.03ScreenHunter_13430 Jan. 14 16.03ScreenHunter_13428 Jan. 14 16.03ScreenHunter_13427 Jan. 14 16.03ScreenHunter_13426 Jan. 14 16.03
КОНТАКТИ

Исторически музей – Котел
Адрес: гр. Котел, пл. „Възраждане” № 3
Тел.: 0453 425 49
E-mail:imkotel@gmail.com

За автора