КА КОНСУЛТ 04 ООД

ЗА НАС

2019-05-09 13_26_35-WindowФирма КА КОНСУЛТ 04 ООД е създадена през март 2004 г. с предмет на дейност:

• Консултантска дейност и строителен надзор в областта на строителството, консултантска дейност в областта на счетоводството, данъците и правото.
• Извършва обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители.

Фирмата работи с 54 високо квалифицирани специалисти – архитекти и инженери, повечето със стаж над 15 години, отлично познаващи и използващи нормативните бази, както в проектирането и строителството, така и при осъществяването на строителния надзор, което гарантира добро качество на извършените услуги.

При осъществяване на консултантската дейност специалистите оказват съдействие на Възложителите за оформяне за съгласуване на необходимата документация с експлоатационните и контролни органи.

УСЛУГИ

Енергийна ефективност
Консултации
Консултации при проектирането
Консултации при строителството

КОНТАКТИ

КА КОНСУЛТ 04 ООД
Адрес: гр. София ул. Българска морава 104
Тел.: 02 980 16 14
Факс: 02 980 24 50
E-mail: kakonsult04@ nove.bg
www.kakonsult04.com

За автора