КООПЕРАЦИЯ ППК СЪГЛАСИЕ

ЗА НАС

screenhunter_43373-sep-27-21-06Кооперация ППК Съгласие се намира в село Изгрев, в Северозападния планов регион на България и е част от община Левски, област Плевен.

Разположена в най – характерното място като географско понятие – Дунавска хълмиста равнина и накъдето и да погледне човек, пред очите му се простират безкрайни ниви.

Кооперация ППК Съгласие разполага със шест хиляди декара плодородна земя, която принадлежи на член – кооператорите.

Те могат да я предоставят под аренда за различен период от време.

Броят на член – кооператорите е триста и осемдесет.

Село Изгрев не е голямо и почти всяко семейство е свързано с кооперацията, която притежава четиристотин декара собствена обработваема земя.

ППК Съгласие се занимава с производство, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, произведена от собствени или арендувани земи в землището на село Изгрев.

Кооперацията използва само качествени семена и торове, и предлага продукция, която е с високо качество.

ППК Съгласие разполага с необходимите машини, но се налага обновяването им с по – модерна техника. Иинвестира в обновяването на машинния парк, като закупи нов, модерен трактор. Постепенно ще бъдат обновявани всички останали машини, с които се извършва основната селскостопанска работа.

ГАЛЕРИЯ

screenhunter_43367-sep-27-18-58screenhunter_43368-sep-27-18-58screenhunter_43369-sep-27-18-58screenhunter_43370-sep-27-18-58
КОНТАКТИ

КООПЕРАЦИЯ ППК СЪГЛАСИЕ
Адрес: с. Изгрев, област Плевен
Моб.тел.: 0886 410 868

За автора