КООПЕРАЦИЯ СПАСИТЕЛ

ЗА НАС

ScreenHunter_41151 May. 25 23.23КООПЕРАЦИЯ СПАСИТЕЛ се занимава с отглеждане на зърнени, технически клубеноплодни и фуражни култури.
За да извършва своята селскостопанска дейност, кооперацията разполага с екип от висококвалифицирани и опитни земеделци, както и с добре оборудвана и съвременна материална база.

ПРОДУКЦИЯ

КООПЕРАЦИЯ СПАСИТЕЛ отглежда следните качествени култури:

пшеница;
царевица;
слънчоглед;
ечемик.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_41148 May. 25 23.20ScreenHunter_41149 May. 25 23.20
КОНТАКТИ

КООПЕРАЦИЯ СПАСИТЕЛ
Адрес: с. Савино, обл. Ямбол
Тел.: 0479 823 26
Моб.тел.: 0885 650 627

За автора