“Лабиринт 05″ ЕООД

ЗА НАС

LABФирма “Лабиринт 05″ ЕООД е създадена през 2005г. Дейността е насочена към проектиране и разработване на стандартен и поръчков софтуер, извършване на информационни услуги, обучене за работа с компютър и програмни продукти и консултации.

Основните усилия са насочени в сферата на медицински софтуер – програми за стоматолози, общопрактикуващи лекари и специалисти; за медицински лаборатории и рентген; за медицински център – обхваща цялостната дейност в лечебното заведение; програми за ТЕЛК и ТУБ диспансер.
Екипът е готов да застане срещу вашите проблеми и да ги отстрани – бързо и професионално.
Доволните клиенти са гаранция за постигнатите успехи.

DENTISTRY
 • Стоматологичен софтуер “Dentistry” – софтуерен продукт за общопрактикуващи стоматолози и специалисти. Разработен е съгласно действащите разпоредби на НРД и приложенията към него. Осигурява бързина и сигурност при въвеждане на данните от преглед и изготвяне на отчет към РЗОК, както и специфични отчети за стоматолога. Основно предимство е, че за разлика от другите продукти на пазара не пречи, а помага на стоматолога в работата му.
 • Групови практики ползват намаления.
 • Лекарите в Бургаски регион, могат да се възползват от услугата “въвеждане на данни”.
 • По желание на клентите се извършват специални корекции и доработки към продукта.
 • На желаещите се осигурява абонаментна поддръжка.

Възможности:

 • Лесен и интуитивен потребителски интерфейс, лекота и сигурност при работа
 • Съхранява и отпечатва всички първични документи: амбулаторен лист, направление за консултация – бл.3, ВСД – бл.3А, МДД – бл.4, ЛКК – бл.6
 • Отпечатва бланка 119а, Направление за хоспитализация, рецепти
 • Поддържа пълно електронно досие за всеки пациент – лични данни, статус, извършени нейности, назначени консултации
 • Лесна автоматична проверка на осигурителния статус на пациента
 • Бърз достъп до вградените номенклатури – дентални дейности, дентални диагнози, населени места, кодове на изследвания
 • Възможност за съхранение на графични изображения – рентгенови снимки
 • Множество проверки за недопускане на грешки
 • Наличие на шаблони
 • Изключителено лесен начин за попълване на зъбен статус – с възможност за автоматизиране
 • Множество разнообразни справки
 • Генерира автоматично всички отчетни документи, залегнали в текущия НРД и изисквани от РЗОК и РЦЗ върху хартиен и магнитен носител – спецификации, отчети, фактури и др.
 • Автоматично обновяване при нова версия на продукта

dent_city_big

MEDICAL

Медицински софтуер “Медикъл” е програмен продукт, предназначен за работа в кабинети на ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ (ПИМП) или СПЕЦИАЛИСТИ (СИМП). Разработен е на базата на действащия НРД и на приложенията към него. След консултации с лекари е настроен и усъвършенстван, за да осигури лекота и сигурност при работа. Групови практики ползват намаления. По желание на клентите се извършват специални корекции и доработки към продукта. На желаещите се осигурява абонаментна поддръжка.

Софтуера позволява да се автоматизира управлението на целия документооборот в лекарския кабинет:

 • Амбулаторен лист
 • Медицинско направление МДД
 • Молба за допълнителна стойност за МДД
 • Медицинско направление за консултации или ВСД
 • Талон за ТЕЛК
 • Талон за МЕ
 • Направление за хоспитализация
 • Болничен лист
 • Рецепти – по НЗОК или обикновени
 • Бързо известие
 • Етапна епикриза
 • Бланка 119а
 • Регистрационна карта за профилактичен преглед
 • Медицинска бележка
 • Анкетна карта
 • Протокол на медицинска комисия
 • Декларация за информирано съгласие
 • Декларациа за обучение за ползване на инхалатор
 • Карта за профилактика на бремеността
 • Медицинско направление за ТЕЛК
 • Талон за профилактини прегледи
 • Талон за здравословно състояние
 • Карта за фармакологичен маршрут
 • Лечебен план
 • Бланка за Рентген
 • Искане за/ Резултат от Цитонамазка
 • Лист за шизофрения
 • Лист за афективно разстройство
 • Лист за Паркинсонова болест
 • Лист за Диабетна невропатия
 • Отоневрологично изследване
 • Удостоверение/Карта за правоспособност за управление на МПС
 • Медицинско направление за клинични процедури/процедури за интензивно лечение
 • Медицинско удостоверение за бременни
 • Справка за изписани лекарства

Автоматично се генерират финансовите отчети и допълнителни справки изисквани от НЗОК:

 • Спецификация
 • отчети в групова практика, МЦ, ДКЦ,
 • Опис на амбулаторната дейност
 • Прегледи на пациенти изпратени от лекар от друг район
 • Финансов отчет
 • Фактура
 • Регистър на “Диспансерните пациенти”
 • Регистър “Майчино здравеопазване”
 • Регистър “Детско здравеопазване”
 • Регистър “Рискови групи”
 • Профилактика над 18г.
 • Справка имунизации
 • Отчетени направления Бл.3/3А/6
 • Отчети за РЦЗ
 • Справка за регулативни стандарти
 • Основни екрани на програмния продукт.
КОНТАКТИ

“Лабиринт 05″ ЕООД – labirint05.com

Адрес: гр. Бургас, к-с Славейков, бл. 76
Моб. тел.: 0878 14 56 30
E-mail: labirint05@ gmail.com

Текст и изображения: labirint05.com

За автора