Марни 2002 ЕООД – Счетоводни услуги

ЗА НАС

marФирмата започва дейността си като едноличен търговец от 1995 г. с основен предмет на дейност извършване на счетоводни услуги:

 • текущо счетоводно отчитане
 • годишно счетоводно приключване
 • изготвяне на годишен финансов отчет

“Марни 2002” ЕООД Ви предлага:

 • обслужване от компетентни счетоводители
 • опазване фирмената и търговската тайна
 • строга дискретност
 • изграждане и запазване на добър имидж на компанията Ви пред НАП и осигурителния институт.
УСЛУГИ
 • текущо счетоводно отчитане;
 • изготвяне фактури към клиенти;
 • звършване разплащанията в обслужващата банка и получаване на банковите извлечения
 • изготвяне ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки и данъци;
 • изготвяне декларации № 1 към НАП на хартиен или електронен носител;
 • изготвяне ДДС декларации (по желание на клиента и носенето им в НАП)
 • изготвяне статистически форми по искане на НСИ;
 • изпълняване функциите на отдел “човешки ресурси”
 • представителство пред органите на НАП, НОИ и НСИ като упълномощено лице;
 • по искане на клиента устни и писмени консултации.

Абонаментно – което може да включва:

 • текущо счетоводно отчитане;
 • изготвяне фактури към клиенти; текущо следене на разплащанията с доставчици и клиенти, изготвянето на платежните нареждания към доставчици;
 • извършване разплащанията в обслужващата банка и получаване на банковите извлечения (със съответно пълномощно).
 • изготвяне ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки и данъци;
 • изготвяне декларации № 1 към НАП на хартиен или електронен носител;
 • изготвяне ДДС декларации (по желание на клиента и носенето им в НАП)
 • изготвяне статистически форми по искане на НСИ;
 • изпълняване функциите на отдел “човешки ресурси” (създаване и водене на досиета на работниците и служителите; издаване трудови книжки, вписване на изменения на трудовото възнаграждение в тях, приключване при напускане); водене на регистър за издадените трудови книжки; издаване и представяне в НАП на уводомленията по чл.62 от КТ за новоназначени, преназначени или напуснали работници и служители; изготвяне трудови договори, допълнитени споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори; регистрация и кореспонденция с Инспекцията по труда; кореспонденция със Служба по трудова медицина и др.;
 • представителство пред органите на НАП, НОИ и НСИ като упълномощено лице;
 • по искане на клиента устни и писмени консултации.

Еднократно – на избран от клиента период:

В този случай дружеството изпълнител не поема никакви ангажименти през отчетния период. На база предоставените документи се изготвя оборотна ведомост и отчет за приходи и разходи за съответния период.

 

КОНТАКТИ

“Марни 2002” ЕООД – marni-2002.com

Адрес: гр. София, жк Дружба 2, ул. Излак 4, вх. А, ет. 2, ап.40
Моб. тел.: 0886 853 418; 0896 736788
E-mail: info@ marni-2002.com


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: marni-2002.com

За автора