“Енергия Марваков” ЕООД – Електрически агрегати

ЗА НАС

UntitledРазбираме колко е важно за вас електроагрегатът ви да е безупречен във всеки един момент, затова изграждаме нашите системи с най-съвременните и качествени компоненти и интегрираме в тях решения за автоматично, полуавтоматично и/или дистанционно управление и диагностика.

За да осигурим максимално качество на крайния продукт и последващата му поддръжка, покриваме самостоятелно целия спектър от дейности:

 • Технически консултации и проектиране на стандартни и нестандартни решения.
 • Интеграция и сервиз на електрогенератори – партньори сме на водещата компания SINCRO.
 • Проектиране, изработване и сервиз на табла за автоматично, полуавтоматично и/или дистанционно управление и диагностика. Интегрираме компоненти на фирмите LOVATO-ELECTRIC, DATAKOM, ComAP.
 • Интеграция и сервиз на дизелови двигатели – ние сме официален представител и сервиз на германската фирма за дизелови двигатели HATZ-DIESEL. Партньори сме и на фирма BiMotor за двигатели FPT-IVECO, използвани в немалко селскостопански и индустриални машини.
 • Профилактика и сервиз – поддържаме сервизна мобилна група от обучени специалисти, разполагащи със знания и техника за сервизиране и профилактика на всякакъв тип електроагрегати и други машини.
 • Доставка на резервни части.
 • Отдаване на електроагрегати под наем.

Издигаме качеството в култ – системата ни за управление на качеството е сертифицрана по ISO 9001:2008 и отговаря на изискванията на специфичните стандартизационни и нормативни документи.

 

ПРОДУКТИ

Електроагрегати

Електроагрегатите се състоят от:

 • Двигател с вътрешно горене /еднофазен или трифазен алтернатор/ и синхронен самовъзбуждащ се генератор, монтирани през гуменометални виброизолатори към обща рама-резервоар при отворено изпълнение или покрити с шумозаглушителен контейнер при шумозаглушено изпълнение.
 • Електрическо табло и контролен панел, който включва всички устройства – Таблото за автоматично управление се състои от програмируем контролер, отчитащ параметрите на мрежата и агрегата, зарядно устройство за акумулатора, поддържащото батерията в заредено състояние, изпълнителни релета.

Контролерът е оборудван за отчитане на следните параметри:

 • Двигател: количество гориво в резервоар дневна дажба, защитен датчик за ниско налягане на маслото, защитен датчик за висока температура на охлаждащата течност, защитен датчик за ниско ниво на горивото и наработените моточасове на двигателя и времето, което остава за работа до извършване на профилактика.
 • Генератор: Три линейни напрежения, честота на напрежението, защита от претоварване, защита от ниска честота, защита от висока честота.

При нормално мрежово захранване агрегатът се тества по зададена програма с /или без изключване на напрежението.

Дизелови двигатели

Продукти на HATZ Diesel

Ние сме официален представител и сервиз на продуктите на HATZ Diesel и предлагаме:

 • сервиз на двигатели HATZ Diesel
 • бърза доставка на оригинални резервни части за двигатели HATZ Diesel
 • бърза доставка на цели двигатели HATZ Diesel

Продукти на FPT IVECO

Като официален партньор на един от най-големите дистрибутори на двигатели FPT IVECO – фирмата BIMOTOR, предлагаме:

 • сервиз на двигатели FPT IVECO
 • бърза доставка на оригинални резервни части за двигатели FPT IVECO
 • бърза доставка на цели двигатели
ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ на ръководството на “ЕНЕРГИЯ-МАРВАКОВ” ЕООД

Сертификат ИСО 9001:2008 издаден на Енергия Марваков ЕООД

Ръководството, в лицето на Управителя, официално обявява Политиката по качеството, за да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на дружеството.ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО е насочена към осигуряване качеството на предлаганите и поддържаните електрически генератори в съответствие с изискванията и очакванията на клиентите, при стриктно спазване на действащите законови и нормативни изисквания в България за тези дейности.В съответствие с така обявената ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, стратегическите целите по качеството на ръководството са:

 • Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, с цел предлагане на продукти, съответстващи на изискванията на клиентите.
 • Осъществяване на активно и ангажирано управление, което да осигури единство на ориентацията и целите на дружеството и вътрешна среда, в която персоналът да бъде приобщен в постигането на целите на организацията.
 • Приобщаване на персонала от всички нива в дружеството към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, чрез непрекъснато информиране, инструктиране и обучение.
 • Управление на дейностите и свързаните с тях ресурси като процеси, което ще осигури подобряване на финансовите резултати на дружеството.
 • Ефективно управление на взаимосвързаните процеси чрез рационално използване на възможностите и квалификацията на персонала, чрез осигуряване на непрекъснати подобрения на предлаганите продукти, на процесите на СУК, на инфраструктурата и чрез осигуряване и поддържане на безопасна, здравословна и отговаряща на законовите изисквания работна среда.
 • Непрекъснато подобряване на постиженията на дружеството чрез прилагане на коригиращи и превантивни действия, произтичащи от анализа на констатираните и на потенциалните несъответствия.
 • Вземане на аргументирани решения на база анализиране и оценяване на данни и информация за процесите, услугите и ефикасността на СУК.
 • Установяване, развиване и усъвършенстване на взаимноизгодни взаимоотношения с одобрените доставчици на стоки и услуги.

За реализиране на Политиката и стратегическите цели по качеството като Управител на “ЕНЕРГИЯ-МАРВАКОВ” ЕООД ДЕКЛАРИРАМ

Личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови, материални и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на качеството по изискванията на международния стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008.

Дата: 07.10.2014 г.

УПРАВИТЕЛ: Георги Марваков

ГАЛЕРИЯ

Untitled101610181020
КОНТАКТИ
Енергия Марваков ЕООД – marvakov.com
Адрес: гр. Вакарел, база Марваков
Тел.: 07143 20 77
Факс: 0885 816 925
Моб. тел.: 0888 253 577
Е-mail: office@ marvakov.com


Вижте по-голяма карта

За автора