“Мастер Транс” ООД

ЗА НАС

ScreenHunter_5901 Jul. 09 23.57“Мастер Транс” ООД е една от водещите фирми в областта на обработката и превозите на насипни товари. Фирмата разполага с 3- и 4-осни самосвали до 21 куб. м., самосвални полуремаркета тип „гондола” до 30 куб. м., платформи за превоз на товари до 60 т., както и специализирана товаро – разтоварна техника, с която се затваря пълен кръг от товарене, разтоварване, обслужване на вътрешно – цехов транспорт и др.
“Мастер Транс” ООД е сертифицирана по ISO 9001:2000 и има лицензи и разрешителни за превоз на пътници на територията на Република България, превоз на товари – международен превоз на товари и разрешително за превоз на строителни отпадъци. Общото количество превозени товари през 2007 год. е 5 818 600 т., като очаквания обем товари през 2008 год. е над 9 500 000 т.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_5899 Jul. 09 23.53ScreenHunter_5900 Jul. 09 23.53
КОНТАКТИ

“Мастер Транс” ООД
Адрес: гр. Девня, Индустриална зона
Тел.: 05199 53 40
Факс: 05199 51 91
E-mail: mu_gtl@ yahoo.com

За автора