Община “Бургас”

ЗА НАС

burgasБургас е най-големият град в Югоизточна България – родно място и дом на известни поети, композитори, певци, актьори, режисьори, художници, фотографи и спортисти.

Йоан Екзарх, един от българските предренесансови автори, пише, че “Морето събира всичко далечно”. Тази максима важи с пълна сила и днес. Увеличаващият се брой на населението, все по-добрите условия за почивка и бизнес доказват нарастващия интерес към града.

Община Бургас граничи с Черно море, като обгражда големия Бургаски залив. В близост до морския бряг се намират езерата Атанасовско, Поморийско, Мандренско и Бургаско (Вая), които образуват най-големия комплекс от крайморски езера в България – уникален с изключителното си биологично разнообразие. Оттук минава “Виа Понтика” – един от основните пътища за миграция на европейските прелетни птици.

Бургас има изключително благоприятно геостратегическо положение и предлага на инвеститорите уникални възможности за комуникация. Тук се намира най-голямото товарно пристанище в страната. Международно летище – Бургас, на което предстои разширяване, обслужва над 2 милиона пътници годишно.
През Бургас минава Общоевропейският транспортен коридор №8, чрез който се осъществява най-кратката сухоземна връзка между Адриатическото и Черноморското крайбрежие.

Природо-географската и климатична характеристика на общината е подходяща за развитие на селскостопанска дейност. Наличието на красива плажна ивица, защитени територии, биоразнообразие, културно наследство и богата фестивална програма, е предпоставка за развитието на всякакъв вид туризъм.

Градът ни е важно средище на морския туризъм с много удобства и връзки към курортите от Южното черноморие. Курортният комплекс се обогатява от наличието на Бургаските минерални бани /на 15 км. от града/, които са един от най-древните български балнеологични центрове.

Като кмет на община Бургас съм амбициран да съхраня добрата традиция гостите на града да се превръщат в негови приятели за цял живот.

Добре дошли в Бургас!

ИКОНОМИКА

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ И ПОКАЗАТЕЛИ
Бургас е важен промишлен, търговски, транспортен и туристически център. Някои от производствата са единствени или определящи за страната, като тъмни и светли нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия; корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна промишленост .
По икономически потенциал Община Бургас заема второ място сред българските общини. Делът на безработицата e 3,45 % при 7,29 % за шестмесечието на 2009 г.
На територията на Община Бургас са регистрирани 10 965 фирми. Фирмите в частния сектор се разпределят главно в следните отрасли: индустрия, строителство, транспорт, търговия.
Икономиката има разнообразен характер, което прави региона икономически лидер и важен център за развитието на областта в радиус 150 км.

ПРОМИШЛЕНОСТ

Бургаска Община се отличава с високото си ниво на индустриализация. Промишлеността е основният клон, на който се пада 86.2% от производството, използва 81.9% от дълготрайните активи и 50,6% от заетите хора в материалното производство, което се дължи на нефтохимическото производство. Главните структуроопределящи отрасли са химическата и нефтопреработващата промишленост хранително-вкусовата, електротехническата и електронна промишленост, както и машиностроене и металообработване.

Химическата и нефтопреработващата промишленост са абсолютно доминиращи. Те дават 84.5% от реализираните приходи с тенденция към нарастване. Обемът на дълготрайни материални активи е приблизително 71% от целия за този отрасъл в областта. Основни представители на химическата промишленост са “Лукойл Нефтохим”ЕАД и “Хемус”ООД. Хранително-вкусовата промишленост е вторият основен отрасъл от икономическата структура. Има още мелничарска, консервна, , млечна и месна промишлености. Тук се намира също така единственото в страната предприятие за консервиране на риба.

Електротехническата и електронна промишленост е третият основен отрасъл от икономическата структура. Представен е главно от производството на кабели и приборостроене.

Машиностроенето и металообработването е четвъртият основен отрасъл от икономическата структура. Представен е главно от кораборемонта и корабостроенето. Непрекъснато намалява своя относителен дял в структурата на промишлената продукция.
Перспективи за развитието на промишлеността.

Очаква се фактори като разположение (излаз на море), инфраструктурни съоръжения качеството на човешките ресурси и научният потенциал в перспектива да увеличат значимостта си. По-специално тези фактори на растежа са добре представени в региона. В рамката на националния икономически комплекс Бургаска община ще запази водещото си място над средните нива за страната (ниво на БВП два пъти повече). Това се отнася главно за промишлеността, транспорта, селското стопанство и търговията. Очаква се бъдеще развитието на промишлеността да прерасне в ново качество – високо интелектуално високотехнологично, опазващо ресурсите и екологичния баланс, те са приоритет на електронното електротехническото и машинното инженерство, леката и хранителната промишлености.

ГАЛЕРИЯ

1f925b4c329e2365be51930cb8418206ffdc966049a1e2a4f6f9e7ded779793beaee3ceb59652576c0be3c1a8a2ff2e5bd3d69d2f40f8c35fc60de38c4485400564365906d843f7db0772a091b1c94d539182b7e8bda87a16ac74072092a7a1b103f9a72341e648f12d2e209e598c5b038b733517559836d644ebac0a1701eed9e041f7542869175b22c2f48e3f917886b6ab27750ee8ce111e63762d711909a
КОНТАКТИ

Община “Бургас” – burgas.bg

Адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска” 26
Тел.: 056 84 09 15; 056 84 09 16; 056 84 09 17; 056 84 09 18; 056 84 09 19
Факс: 056 84 13 14
Е-mail: obshtina@ burgas.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: burgas.bg

За автора