Община “Генерал Тошево”

ЗА НАС

gent

Община Генерал Тошево се намира в Североизточна България и е разположена в Южна Добруджа с административен областен център гр. Добрич. Тя е втора по големина в рамките на област Добрич. На изток граничи с община Шабла и Каварна, на запад с община Крушари, на север с Република Румъния, на юг с община Балчик и Добричка. Общината е разположена в източната част на Дунавската хълмиста равнина и заема част от Добруджанското плато. Сравнително голямата територия на Община Генерал Тошево – 982 кв. км., не е богата на релефни форми, а е с изразен хълмист платовиден характер с максимална височина до 250 м. надморско равнище. Релефът на общината и благоприятното съчетание на природо– климатичните условия в района, създават предпоставки за развитие на селското стопанство (висока степен на развитие на земеделието), с възможност за максимална механизация на производствените процеси и благоприятно разположение на техническата инфраструктура. Общината включва значителна част от аграрния потенциал на областта.

Община Генерал Тошево е с население от 15 843 души. Същото живее в 41 населени места, от които един град – едноименен административен център на общината. От посочената цифра население в града живеят 7 773 души и 9 964 в селата. В демографски аспект Общината е с прогресивно намаляващ брой население (от 31 264 души през 1975 г., 26 384 души през 1985 г. и по последни данни до 15 843 души). В общината преобладават селата от категорията на много малките – 21 населени места, 17 малки и 2 средни села – с. Кардам и с. Спасово.

В икономическо отношение oбщината е с подчертан аграрен профил и  промишлеността е развита основно в града. Водещи основни направления в промишлеността на общината са хранително-вкусова промишленост, електропромишленост, дървообработването, производство на строителни материали, лека промишленост.

Развитието на хранително-вкусовата промишленост се обуславя от развитото селско стопанство. Основни направления в развитието на хранително-вкусовата промишленост са хлебопроизводство, мелничарство, производство на зърнени храни в региона.

Добри условия и перспективи има пред развитието на производството на строителни материали от наличната в региона глина, производството на домакински ел. уреди.

Има много добра обезпеченост от местни суровини за развитие в областта на  преработвателната промишленост на зърнени култури и екогорива.

ЕКОЛОГИЯ

По инициатива на Общински младежски съвет, Община Генерал Тошево ще се присъедини към петото поредно издание на глобалната кампания Часът на Земята, което ще се проведе на 23 март (събота) 2013 година от 20. 30 до 21. 30 ч.
В Часът на Земята трябва да загасим за един час осветлението в домовете си. Целта е с тази гражданска постъпка да привлечем вниманието на хората към проблема с климатичните промени, с което да стимулираме активна позиция за тяхното разрешаване.
Инициативата Часът на Земята е една от най-мащабните в световен план, като в България се провежда от 2009 г. и всяка изминала година привържениците й стават все повече.

Присъединете се към кампанията “Да изчистим България за един ден”

Община Генерал Тошево ще се включи в националната кампания „Да изчистим България за един ден”. Инициативата ще стартира от 9.00 часа на 20 април (събота) 2013 г. Всеки гражданин, който желае да се включи в акцията, може да го направи като посети следните места в Генерал Тошево:
– Лесопарк, пункт – бетоновата площадка, където ще има представител на Общинска администрация. Той ще раздава латексови ръкавици и чували. На същото място ще се извършва и събирането на чувалите с боклука. Транспортирането им ще бъде с осигурен от Общината транспорт.
– Горичката срещу Държавното горско стопанство в града, където сборния пункт е пред гората. Отново са осигурени ръкавици и чували за всички участници в акцията. Събирането на отпадъците ще е на това място, сметоизвозването – също.
Хората, които имат желание да почистят междублоковите пространства и други територии, могат да го заявят в стая №307 в сградата на Общината до 19 април 2013 г., за да се направи организация и в тези райони.

ГАЛЕРИЯ

1109876432
КОНТАКТИ

Община “Генерал Тошево” – toshevo.org

Адрес: гр. Генерал Тошево, ул. Васил Априлов 5
Тел.: 05731 20 20
Факс: 05731 25 05
E-mail: mail@ toshevo.org


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: toshevo.org

За автора