Патентна кантора BISS – Патенти, търговски марки

ЗА НАС

ScreenHunter_841 Aug. 10 10.55Патентна кантора BISS, Стара Загора е с основна дейност представителство пред Патентно Ведомство за:

 • регистрация на търговски марки (запазени знаци) – Регистрация и защита на фирмени и търговски марки
 • промишлен дизайн – Регистрация и защита на Промишлени дизайни
 • патенти – Регистрация и защита на патенти за изобретения и регистрация на полезни модели
 • Подготвяне и подаване на възражения и искове за заличаване и отменяне на регистрирани обекти на Индустриална собственост
 • Представителство при спорове и нарушаване на права върху обектите на Индустриалната собственост пред съдебни и извън съдебни инстанции
 • Проучвания и консултации в областта на Индустриалната собственост
 • Подновяване на регистрации
 • Сертификати за допълнителна закрила
 • Валидиране на европейски патентни
 • Наблюдение на марки

Патентна кантора BISS, Стара Загора e регистрирана в Регистъра на представителите по индустриална собственост, на патентно Ведомство, под №19.

 

МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА OHIM

В областта на регистрацията на патенти, търговски марки и запазени знаци, Патентна кантора BISS е международен представител пред The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), trade marks and designs, the European Union.

OHIM е служба за хармонизиране на Вътрешния пазар (търговски марки и модели) – основен механизъм, изпълняващ процедурите на Общността за търговските марки от 1996г. и за регистриран дизайн на Общността от 2003г.

Търговските марки и дизайн принадлежат към областта на частното корпоративно право. OHIM е едновременно агенция на Европейската общност и служба за индустриална собственост със следната техническа функция:

 • Регистрирането на права за индустриална собственост.
УСЛУГИ
Патентната кантора на представител по индустриална собственост на Васко Василев извършва и следните услуги:

 • експертизи в областта на индустриалната собственост
 • консултации в областта на индустриалното право

 

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_838 Aug. 10 10.52ScreenHunter_839 Aug. 10 10.52ScreenHunter_840 Aug. 10 10.52
КОНТАКТИ

Патентна кантора BISS – Патенти, търговски марки
Адрес: гр. Стара Загора, ул. Георги Сава Раковски 65
Моб. тел.: 0897 811 048; 0882 639 750
E-mail: wandererbg_biss@ abv.bg

За автора