ПБЗ Консултинг

ЗА НАС
logo-pbz-konsultingКомпанията ПБЗ Консултинг е позиционирана в Габрово и е специализирана в следните области:

  • електро проектиране
  • автоматизация на сгради, промишлени или индустриални обекти
  • търговия с различни електроматериали и консумативи

ПБЗ Консултинг може да предложи на своите клиенти професионални консултации при нужда от избор на оборудване, при търсене на подходящите компоненти или различни технологични решения при индустриалната автоматизация.

ДЕЙНОСТИ
Сградната автоматизация – Това е система, разполагаща с ресурса да обработва и събира данни от различните инсталации и системи в сградата, като по този начин осигурява не само комфорт и спокойствие за собствениците или обитателите, а и енергийно-ефективно употребяване на мощностите на обекта.

ПБЗ Консултинг извършва цялостни решения за автоматизация на сгради, промишлени или индустриални обекти, като те включват технически консултации, специализирана оценка на обекта, проектиране и изграждане на системата, както и нейната поддръжка.

Ние – екипът на ПБЗ Консултинг, гарантираме, че когато ни поверите изграждането на сградна, промишлена или индустриална автоматизация, това неминуемо ще намали оперативните, инсталационните и енергийните разходи на вашия обект.

В ПБЗ Консултинг е специализирана и в друга дейност – търговия с електроматериали.

Фирмата разполага с богат каталог от ел. материали, различни по размер и предназначение кабели, електрически лампи, ел. контакти и разклонители и др.

ПБЗ Консултинг има мисия, която се изразява в следното – целта е на клиента да се предложи цялостно, качествено индивидуално решение, което да бъде съобразено както със спецификите на обекта и с желанията на клиента, така и със съвременните европейски изисквания.

ГАЛЕРИЯ

124ScreenHunter_999 Feb. 26 17.20timthumb
КОНТАКТИ
ПБЗ Консултинг
Адрес: гр. Габрово, ул. Брянска 56
Моб. тел.: 0887 585 061
E-mail: pbzkonsulting@ abv.bg


Вижте по-голяма карта

За автора