“Петров ПМ” ЕООД – Машиностроителна продукция София

ЗА НАС

ScreenHunter_9381 Feb. 05 22.29“Петров ПМ” ЕООД е основен доставчик на машиностроителна продукция за заводите на Bosch Rexroth Mechatronics GmbH, Германия. Фирмата е сертифицирана по EN ISO 9001:2008 и EN ISO 14001:2004 и е удостоена с Наградата на германската икономика за 2007 г.

ДЕЙНОСТ

Технологични възможности:
Изработване на призматично-корпусни детайли с максимални габарити в диапазоните 630х630х630 mm.
Изработване на ротационни детайли с максимални размери в диапазоните Ø400х400 mm, Ø580×1000 и Ø700х2000 mm.
Изработване на зъбни колела до Ø1000 и m=10 mm.
Решаване на проблеми по проектиране и технологическа подготовка на детайли за производство (моделиране, технология, проучване за инструменти и екипировка, програмиране).
Проектиране и изработване на приспособления и съоръжения за машиностроителното производство.
Машинен парк:
Агрегатни фрезови машини.
Универсални фрезови и стругови машини.
Вертикални пробивно-фрезови машини с ЦПУ – РВ-501, М400, МC550, МС1100, М800.
Хоризонтални пробивно-фрезови машини с ЦПУ – МС032, ЦМ040, Heller BEA-2.
Специализирани високопроизводителни пробивно-резбонарезни машини с ЦПУ.
Специализирани високопроизводителни протеглящи машини.
Стругове с ЦПУ.
Зъбофрезова машина.
Борверк.
Машина за обемна ерозия.
Плоскошлифовъчни, кръглошлифовъчни и инструментални заточни машини.
Трикоординатна измервателна машина Aberlink.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_9369 Feb. 05 22.24ScreenHunter_9377 Feb. 05 22.25ScreenHunter_9376 Feb. 05 22.25ScreenHunter_9375 Feb. 05 22.25ScreenHunter_9374 Feb. 05 22.24ScreenHunter_9373 Feb. 05 22.24ScreenHunter_9372 Feb. 05 22.24ScreenHunter_9371 Feb. 05 22.24ScreenHunter_9370 Feb. 05 22.24
КОНТАКТИ

“Петров ПМ” ЕООД – Машиностроителна продукция София – petrov-pm.com
Адрес: гр. София, бул. “Асен Йорданов” 12
Тел./Факс: 02 973 76 72
E-mail: office@ petrov-pm.com

Текст и изображения: petrov-pm.com

За автора