Рамбо ООД

ЗА НАС

ScreenHunter_31771 Nov. 26 07.55Рамбо ООД извършва богата гама от услуги свързани със Сторителство, инвеститорски и теxнически услуги, проектиране и монтаж на стоманобетонови конструкции, заварьчни и ремонтни работи, производство и търговия с камини и леярски изделия от цветни метали, таксиметрови услуги.

КОНТАКТИ

Рамбо ООД
Адрес: гр. Смолян, ул. Дичо Петров 18
Тел.: 0301 627 17
Моб.тел.: 0888 204 450

За автора