СД “Химкомплекс”

ЗА НАС
ScreenHunter_3452 May. 28 17.47СД „Химкомплекс” е създадено през 1994 г. Основателите на Дружеството са бивши служители на водещо развойно поделение към ДОО „ИНКОМС”.
Предметът на дейност на Дружеството включва: приложение на водещи технологии в областта на електрониката, имащи отношение към външния вид, климатичната устойчивост и здравина на изделията на съобщителната промишленост, т.е. химични, електрохимични и лакови покрития върху детайли, възли и електронни компоненти. Част от технологиите са създадени от съдружниците преди основаването на фирмата.

УСЛУГИ
Химични и електрохимични обработки на алуминий и сплавите му

Определен интерес представлява съз­дадената от съдружниците техно­логия за електрохимично оцветяване на алуминий в три цветови гами: жълто-кафяво, маслинено-зелено – черно и тъмно-червено – черно. Една от разликите между тривиалните технологии на оцветяване с багрило (абсорбционни) и разработваната и прилагана във фирмата технология е качеството на покритието – равно­мерно покритие с дебелина до 20 микрона по цялата обработвана по­върхност на детайла, устойчиви на светлинна радиация цветове, меха­нична здравина и устойчивост на изтриване.
Втората съществена разлика е възможността за получаване на плътно черен цвят, особено важен за детайли, използвани в оптиката и електрониката. При класическите методи на оцветяване на алуминий и сплави не се гарантира в достатъчна степен черния цвят, както и неговата дълготрайност във времето.
За по-специални случаи на изпълнение и при съответни марки алуминий във фирмата може да се получават и покрития с по-голяма дебелина: т.н. твърди анодно-окисни филми (АОФ).
Използва се и технология за създаване на електропроводими АОФ. Такива са правени върху детайли за механични конструкции, по заявка от български производител и приложими във френските ВВС.
Максималният размер на обработваните детайли за бял и черен цвят е приблизително 1 m x 0.6 m лист и до 1,00 m дължина за профили.
Консултации при създаване на технологична документация за изработка на изделия

Тази дейност представлява интерес за големи производствени фирми които имат разработена конструктивна документация, но не са подсигорени с технологични звена. Правилният подбор на защитните покрития и конструктивните материали (метали, пластмаси, хартии и др.) ще осигури качествената изработка на изделията.
Производство на препарати за предварителна подготовка на стомана и цветни метали преди лакобояджийски и прахови покрития

Във фирмата са създадени за нуждите на цехове за нанасяна на лакобояджийски и прахови покрития препарати, които почистват щателно и подготвят повърхностите за следващите покрития. Това са серия обезмаслители при работа с които няма необходимост от използване на специални предпазни средства и специално обезвреждане преди изпускане в канализацията, тъй като са много близки по състав до миещите препарати, а същевременно почистват добре металните повърхности.
Създадени са също така препарати за нанасяне на оксидно-фосфатно покритие (студено фосфатиране), които повишават сцеплението и здравината на отложените лакобояджийски и прахови покрития. Препаратите се приготвят специално по заявка на клиентите в зависимост от тяхното конкретно приложение.
Препаратите представляват суперконцентрати и се довеждат до работна концентрация на мястото на приложението.
Капацитетът на фирмата за приготвяне на обезмаслители и препарати за фосфатиране е достатъчен дори за нуждите на голям завод.
Производство на препарати-топлоносители и антифриз

Във фирмата са разработен е топлоносители с добавки, които осигуряват
-65°С температура на замръзване на течността и имат присадки срещу плесени, подобряват циркулацията и не влизат в реакция със системите, в които се използват.
Оборудване на химически лаборатории

Окомплектоване и доставка на химикали и стъклария,съобразно конкретните нужди на лабораторията.
Проектиране

Технологично проектиране на предприятия, свързани с дейности от химическата промишленост.
Изпълнени проекти: цех за обезвреждане и преработка на пластмаси, цех за производство на бетон и бетонови изделия, цех за производство на PVC изделия (тръби и детайли).

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_3450 May. 28 16.54ScreenHunter_3451 May. 28 16.54
КОНТАКТИ

СД “Химкомплекс” – himkomplex.com
Адрес: гр.София-кв.Захарна фабрика ул.Кукуш 1,двора на Щрабаг
Тел.: 02 821 11 41
Моб.тел.: 0888 763 795; 0887 286 967
E-mail: office@ himkomplex.com

Текст и изображения: СД “Химкомплекс” – himkomplex.com

За автора