Съюз на църквите на адвентистите от “Седмия ден” в България

ЗА НАС
logo-7th-day
Църквата на адвентистите от Седмия ден е общество от вярващи християни, които изповядват Исус Христос като техен Господ и Спасител. Църквата е приемник на Божия народ от старозаветните времена и изявява вечните Божии истини в нашето време.
Църквата е Божието семейство на земята, общество от осиновени от Бога хора, имащи за цел да запознаят всички с техния Създател.
Църквата приема всеки един, който изповяда своята вяра в Христос и приема библейските учения.

Посетете и нашата страница във Фейсбук, запознайте се с нас, с нашите вярвания и с Бога, нашия Създател и Спасител.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Църквата на адвентистите от Седмия ден има добре развити административна и териториална структури в световен и национален мащаб. Това спомага за хармоничното развитие на църквата като цяло, разпределяйки ясно както отговорностите, така и техния териториален обхват.

Съюзния съвет като пряка ръководна административна единица се избира на всеки пет години на национален събор от представители на всички църкви изпратени като избрани от тях делегати. Същият събор избира и ръководителите на различните отдели и институции.

От своя страна избрания Съюзен съвет разпределя пасторите по църквите в оформените три административни области – Северна, Южна и Западна.

Избрания на Събор 2010 Съюзен съвет, административно ръководство и разпределението на пасторите по съответните области може да се разгледат подробно на посочените линкове:

МИСИЯ

Мисията на Църквата на адвентистите от седмия ден е, чрез проповядване на вечното евангелие в контекст а на тройната ангелска вест от Откровение 14:6-12 сред всички хора и народи на земята, да създава ученици, като ги води към приемане на Исус Христос за личен спасител и съединяване с Неговата църква, към служене за обществото и подготовка за скорошното завръщане на Господа.
Ние изпълняваме тази мисия под ръководството и чрез силата на Светия Дух чрез:

Проповядване. Като приемаме поръчението на Господ Исус Христос (Матей 28:18-20), в тези последни дни ние прогласяваме на целия свят вечното евангелие за Божията любов, която е най-пълно разкрита в живота, служенето, смъртта, възкресението и първосвещеническото служене на Неговия Син. Като признаваме Библията за непогрешимо откровение на Бога за Неговата воля, ние представяме нейната пълна вест, включително за Второто Пришествие на Господ Исус Христос и за продължаващия авторитет на Неговия закон на Десетте заповеди с неговото напомняне за седмия ден – събота.

Поучаване. Като признаваме, че развитието на ума и характера е важно за Божия изкупителен план, ние насърчаваме изграждането на зряло разбиране за Бога и на връзка с Него, Неговото Слово и сътворената вселена.

Лекуване. Като утвърждаваме Библейските принципи за добруването на цялостната личност, ние правим, запазването на здравето и лекуването на болните, приоритет и чрез нашето служене за бедните и потиснатите, сътрудничим със Създателя в Неговото състрадателно дело на възстановяване.

Ученичество. Като заставаме зад продължаващото духовно изграждане и развитие на всички членове на църквата, ние се грижим за новообърнатите, като ги инструктираме в правилен начин на живот, обучаваме ги да бъдат ефективни свидетели и ги насърчаваме към отговорност и покорство на Божията воля.

БИБЛИЯТА И НИЕ

Адвентната църква основава своите убеждения само и единствено върху Божието слово – Библията. Приемаме я като цялостно и завършено откровение на Бога към хората, изразяващо Неговата воля, намерение и отношение към нас. Вярваме, че и днес Бог ни говори чрез нея и насърчаваме ежедневното й четене и изучаване.

За да ви улесним в това, ви предлагаме този разделител, който може да намерите в книжарниците в нашите църкви.

Предлагаме също така и следните електронни варианти на Библията, които са безценен помощник в нейното изследване и разбиране:

Нашата църква предлага и следните библейски уроци и курсове (включително и видео уроци и курсове), специално разработени за по-добро изучаване и разбиране на Свещеното писание.

ГАЛЕРИЯ

219731_197189600325101_1464836_o10247285_743739425670113_1947100804960470269_n10175046_730390783671644_3363420245964623861_n10170894_726925664018156_392662108_n10013806_730390800338309_8454134462262640033_n10007469_743739745670081_1357953072016717414_n1979743_730392083671514_4343204583410693662_n1979668_726926127351443_762923066_n1379301_726925637351492_1422540316_n230075_197194490324612_5274633_n229552_197273173650077_3265543_n225811_197272690316792_7628725_n225716_197194600324601_4396609_n222626_197189706991757_2091712_n222396_197272663650128_4232770_n
КОНТАКТИ
Съюз на църквите на адвентистите от Седмия ден в България – sdabg.org
Адрес: гр. София, ул. Цветан Минков 11
Тел.: 02 813 38 18
Факс: 02 813 38 80
E-mail: sda.bg@ tradel.net

Текст и изображения: sdabg.org

За автора