СИКОН ГРАНОЛА ООД

ЗА НАС

ScreenHunter_42316 Jul. 03 18.08Фирма СИКОН ГРАНОЛА ООД е със седалище село Одърне, Област Плевен. Основната й дейност е животновъдство. Притежава птицеферма и отглежда бройлери. За нуждите на собственото си животновъдно стопанство Сикон Гранола ООД произвежда комбинирани фуражи.

Пилетата бройлери са основният източник на птиче месо. Те се отглеждат 7-8 седмици. За този период пилетата достигат жива маса 1,5-2 кг, като за кг жива маса се изразходва 2-2,5 кг фуражна смеска.

Подово отглеждане на пилета бройлери върху дълбока несменяема постеля е основната технология за угояване на бройлери.

Помещението, в което се ще се настаняват малките пилетата, се почиства, измива и дезинфекцира трикратно. Подът се застила с постеля. За целта се използват талаш и дървени стърготини, слама или друг хигроскопичен материал. Дебелината на постелята трябва да бъде 5-8 см. Подготовката на помещението трябва да завърши няколко дни преди настаняването на пилетата бройлери.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_42312 Jul. 03 18.05ScreenHunter_42313 Jul. 03 18.05ScreenHunter_42314 Jul. 03 18.05ScreenHunter_42315 Jul. 03 18.05
КОНТАКТИ

СИКОН ГРАНОЛА ООД
Адрес: с. Одърне, ул. Добри Чинтулов № 26
Моб.тел.: 0887 561 521

За автора