СОФГЕО ЛИНТ 2006

ЗА НАС

ScreenHunter_344 Feb. 25 21.55Фирма “СОФГЕО ЛИНТ 2006″ се намира на територията на град София. Създадена е през 2006 година.

Соф гео Линт 2006 ЕООД развива своята дейност в областта на геоложки, хидрогеоложки, геофизични и инженерно – геоложки проучвания:

- Проектиране;
– Гравипроучване;
– Проучвателно сондиране;
– Проучване на нерудни и рудни полезни изкопаеми;
– Магнитопроучване и Сондажни геофизични изследвания;
– Консултантска и сервизна дейност в областта на геологопроучвателните работи;

Услугите, които предлагаме на клиентите ни са в областта на геологията, хидрогеологията, инженерната геология и защита и опазване на околната среда.

Във фирма “Софгео Линт 2006 ” работи екип от професионалисти и експерти консултанти, технически персонал и специалисти, които са с гарантирана отлична компетенция в областта на хидрогеоложки и геофизични проучвания.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_339 Feb. 25 21.48ScreenHunter_340 Feb. 25 21.49ScreenHunter_341 Feb. 25 21.49
КОНТАКТИ

СОФГЕО ЛИНТ 2006
Адрес: гр. София, бул. Илиянци 17
Тел.: 02 931 08 91
E-mail: sofgeolint@ abv.bg

За автора