“Сплавкомерс” АД – Рециклиране на метални отпадъци

ЗА НАС
logo-splavcommers
Фирма Сплавкомерс АД предлага следните услуги:

Рециклиране на отпадъци:

  • излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
  • излезли от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Търговия с черни и цветни метали. Продажба на авточасти втора употреба.

ДЕЙНОСТИ

pic1Търговия с черни и цветни метали

Сплавкомерс АД развива успешно своята дейност в областта на търговията с черни и цветни метали, в условията на конкуретна среда и динамично променящ се и пълен с предизвикателства пазар в страната и чужбина.

Извършва тази дейност на площадка в гр. Стара Загора. Площката е лицензирана и притежава необходимите разрешителни за търговска дейност.

Оборудвана е с високотехнологично оборудване и е снабдена с необходимата инфраструктура гарантираща бързо обслужване на клиентите.

Разделно събиране и рециклиране

Фирмата е специализирана в рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, моторни превозни средства, батерии и акумулатори.

Рециклиране на излезли от употреба мотори превозни средства /ИУМПС/ – След постъпването на ИУМПС на площадката за временно съхранение се подлага на предварително третиране, което включва източване на опасните течности чрез специална инсталация, след което се отделят стъкла, брони, гуми и други. Останалото отива в т.нар. шредерна инсталация. Тя раздробява купето на дребни частици и по определена технология машината сепарира типа отпадък – черни, цветни метали, пластмаси и други. Всеки един от тези потоци суровини се експидира към съответните рециклиращи предприятия.

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ – След постъпване на площадката за временно съхранение събраните уреди се сортират по вид и се третрат според спецификата си – селективно отстраняване на опасните отпадъци и подготовка за последващо третиране / оползотворяване.

Негодни за употреба батерии и акумулатори – Негодните за употреба батерии се събират на площадки за временно съхранение, след натрупване на количества се изнасят за рециклиране в чужбина, където фирмата има сключен договор с преработващи предприятия. На територията на страната все още няма изградени съоръжения за рециклиране на този вид отпадък.

pic3

Оборудване

  • Шредиращи инсталации
  • Auto Drain инсталация за източване на опасни течности от ИУМПС
  • Мотокари, товарни автомобили
  • Контейнерни системи и контейнеровози
  • Специални преси за балиране на метален скрап и хартия
  • Пресножици
  • Специализирани мобилни багери
  • Оборудване за преработка на пластмаса
КОНТАКТИ
“Сплавкомерс” АД – makmetal.com
Адрес: гр. Стара Загора, кв. Индустриален
Тел.: 042 64 60 23, 042 25 90 42
Моб. тел.: 0887 553 607
E-mail: splavcommers@ abv.bg

Текст и изображения: makmetal.com

За автора