“Срим” ООД – Метални изделия

ЗА НАС
ScreenHunter_5917 Jul. 10 00.22„СРИМ” ООД е дружество с ограничена отговорност, с основен предмет на дейност строителство, рекострукции на сгради и съоръжения и изделия от метал, което е създадено чрез отделяне през 2003г. от фирма “ПРИМА-ИП” ООД, от която приема 50% от активите и пасивите, което включва много добра складово-производствена база на гара Елин Пелин, състояща се от административна сграда с офиси и битови помещения, оборудван цех за изработка на метални изделия, авторемонтна работилница, складове на метали и строителни материали, разположени върху площ от над 6 000 квадратни метра, машини и съоръжения за извършване на строителни и ремонтни работи, инструментално оборудване и с отлично подготвен изпълнителен екип.

„СРИМ” ООД е внедрила и прилага системата за управление на качеството с обхват- производство на метални изделия и конструкции и строителство и ремонтни дейности, която съответства на изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008.
Притежаваме удостоверение за “Дизайн на детски съоръжения и площадки за игра” според изискванията на стандарти БДС EN 1176, БДС EN 1177 и Наредба № 1 /12.01.2009г. за условията и реда, за устройството и безопасността на площадките за игра .

Дейността ни се развива в строителство и ремонтни дейности и производство на метални изделия и конструкции.

-всякакви земни работи

-вертикална планировка
-изграждане на различни инфраструктурни обекти

-изграждане на сгради и съоръжения в груб строеж
Производството на метални изделия и конструкции се определят в следния обхват:

-метални изделия и конструкции

-съоръжения за детски площадки отговарящи на БДС EN 1176- люлки, пързалки, катерушки, лостове, пясъчници

-спортни площадки

-обзавеждане за паркове и градини- беседки, пейки, пергули, кошчета за отпадъци

-метални огради и порти

-метални врати за битови и промишлени помещения

-пожароустойчиви и димоустойчиви врати

-метални стьлби и парапети за битови, промишлени и противопожарни нужди

-метални конструкции за сгради и сьорьжения

-други метални изделия по проект или идея на вьзложителя.

В заключение, бихме желали да посочим, че ние се стараем да запазим своята коректност, професионализъм, собствена индивидуалност, като поставим на първо място коректността към търговските партньори и клиенти и качество на предлаганите продукти и услуги.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
 • Оградни системи
 • Метални врати, противопожарни врати, дворни, порти
 • Метални Конструкции
 • Метални парапети
 • Решетки
 • Метални стълби
 • Спортни площадки
 • Детски площадки
 • Пързалки
 • Люлки
 • Катерушки
 • Пейки
 • Градинско обзавеждане – беседки
 • Промишлено-битово инфраструктурно строителство
ОБЕКТИ
Фирма “СРИМ”ООД е извършвала като главен изпълнител строително-монтажни работи за различни инвеститори като:

„Авиейшън Техникал Сървисис” ООД

„Ковинтрейд” ООД

„Община Елин Пелин”

„ЕР София” ООД

Както и на редица по-малки организации, фирми, отделни жилищни сгради, магазини и други.

Фирма “СРИМ”ООД от дългогодишната си дейност притежава множество препоръки и референции.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_5901 Jul. 10 00.17ScreenHunter_5916 Jul. 10 00.19ScreenHunter_5915 Jul. 10 00.19ScreenHunter_5915 Jul. 10 00.18ScreenHunter_5914 Jul. 10 00.18ScreenHunter_5913 Jul. 10 00.18ScreenHunter_5912 Jul. 10 00.18ScreenHunter_5911 Jul. 10 00.18ScreenHunter_5910 Jul. 10 00.18ScreenHunter_5909 Jul. 10 00.18ScreenHunter_5908 Jul. 10 00.18ScreenHunter_5907 Jul. 10 00.18ScreenHunter_5907 Jul. 10 00.17ScreenHunter_5906 Jul. 10 00.17ScreenHunter_5905 Jul. 10 00.17ScreenHunter_5904 Jul. 10 00.17ScreenHunter_5903 Jul. 10 00.17ScreenHunter_5902 Jul. 10 00.17
КОНТАКТИ

“Срим” ООД – Метални изделия – srimltd.eu
Адрес: с. Гара Елин Пелин, ул.”Марица” № 1
Факс: 02 924 79 69
Моб.тел.: 0878 393 199; 0878 363 872
E-mail: srimltd@ abv.bg

Текст и изображения: srimltd.eu

За автора