СВИНЕВЪДНА КОМПАНИЯ ООД

ЗА НАС

ScreenHunter_42928 Aug. 15 19.17Свиневъдна компания село Радко Димитриево развива дейността си в областта на животновъдството. Компанията се занимава с отглеждане на прасета и свине майки в област Шумен.

Модерните технологии, вградени в свинекомплекса, позволяват да се отглеждат голям брой прасета и свине майки.

Свинеферма в село Радко Димитриево, област Шумен

Свинефермата е собственост на компания и към момента отглежда над 560 свине майки. Породите, които отглеждаме дават вкусно и качествено месо. Техниката, с която е оборудвана свинефермата, осигурява бърза и качествена работа, отговаряща на модерното животновъдството.

Прасетата и свинете майки, които Свиневъдна компания отглежда се хранят с пълноценни фуражи, съобразени с ежедневни нужди и потребности на животните. Фуражите и смеските, отговарят на съвременните изисквания и са гаранция за качествено месо.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_42922 Aug. 15 19.12ScreenHunter_42923 Aug. 15 19.12ScreenHunter_42924 Aug. 15 19.12ScreenHunter_42925 Aug. 15 19.12ScreenHunter_42926 Aug. 15 19.12ScreenHunter_42927 Aug. 15 19.12
КОНТАКТИ

СВИНЕВЪДНА КОМПАНИЯ ООД
Адрес: с. Радко Димитриево, ул. Провадийско шосе 8
Тел.: 05310 23 71; 05310 23 73
Моб.тел.: 0886 698 849

За автора