УНИКА България

ЗА НАС

ScreenHunter_12481 Mar. 20 23.37Застрахователните компании “УНИКА” АД и “УНИКА Живот” АД са част от УНИКА Иншурънс Груп, носител на повече от 155 години традиция и опит в застраховането.

Общозастрахователното дружество “УНИКА” АД е учредено през 1992 г. като частна компания под името “Витоша”, а животозастрахователаната компания “УНИКА Живот” АД е основана през 1993 г. под името “Витоша Живот”.

УНИКА стартира бизнеса си в България през 2005 година като акционер със значително дялово участие в застрахователните дружества “Витоша” и “Витоша Живот”. През март 2007 бяха официално променени и имената на двете български компании, съответно на ЗК “УНИКА” АД и ЗК “УНИКА Живот” АД.

От години УНИКА е сред водещите застрахователни компании в България и е предпочитан партньор за своите клиенти и за застрахователните посредници у нас.

Общата сума на премийния приход за 2014 г. на застрахователните компании
„УНИКА” АД и „УНИКА Живот” АД възлиза на над 105.34 милиона лева. През 2014 година „УНИКА Живот“ АД се утвърди на челната трета позиция сред ТОП 10 на животозастрахователните дружества у нас с реализиран 41.8 млн. лева премиен приход и най-висок ръст на премийния приход на годишна база.

Централният офис на компаниите се намира в София. Продажбите и обслужването на клиенти се осъществяват чрез добре развита мрежа от собствени офиси, ексклузивни партньори, брокери и агенти в цялата страна.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_12481 Mar. 20 23.37ScreenHunter_12476 Mar. 20 23.29ScreenHunter_12475 Mar. 20 23.29ScreenHunter_12474 Mar. 20 23.29ScreenHunter_12473 Mar. 20 23.29ScreenHunter_12472 Mar. 20 23.29ScreenHunter_12471 Mar. 20 23.28ScreenHunter_12470 Mar. 20 23.28ScreenHunter_12469 Mar. 20 23.28
КОНТАКТИ

УНИКА България – uniqa.bg
Адрес: гр.София, ул. Юнак 11-13
Тел.: 02 915 63 33
Факс: 02 915 63 00
Е-mail: info@ uniqa.bg

Текст и изображения: uniqa.bg

За автора