Милки Груп Био ЕАД – Суровини за хранителната индустрия

ScreenHunter_33182 Jan. 31 21.24Милки Груп Био ЕАД - Суровини за хранителната индустрия
Адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ 36, Световен Търговски Център Интерпред, офис 719
Тел.: 02 971 21 51
Факс: 02 971 25 68
E-mail: office@ milkybio.com
Posted On 31 Jan 2015

Полимерстрой Инженеринг ЕООД

ScreenHunter_33174 Jan. 31 19.21Полимерстрой Инженеринг ЕООД
Адрес: гр.Видин, к-с Васил Левски бл.2, вх.А, ап.12
Моб.тел.: 0888 966 869
E-mail: polimerstroi_petkov@mail.bg
Posted On 31 Jan 2015

„В И В-Изоматик” ЕООД

ScreenHunter_33169 Jan. 31 18.04„В И В-Изоматик” ЕООД - viv-isomatic.com
Адрес: гр. София, ул. Пирин 40А
Тел.: 02 958 31 11; 02 958 63 40; 02 439 05 09; 02 439 05 10
Факс: 02 958 22 70
E-mail: office@ viv-isomatic.com
Posted On 31 Jan 2015

„Датков – И“ ЕООД – Център за професионално обучение Варна

ScreenHunter_33162 Jan. 31 17.38„Датков – И“ ЕООД - Център за професионално обучение Варна
Адрес: гр. Варна, ул.“Витоша“ №10
Моб.тел.: 0889 705 422; 0897 942 785
Posted On 31 Jan 2015

ABL Security България ЕООД – Охранителни услуги София

ScreenHunter_12653 Dec. 17 07.05ABL Security България ЕООД - охранителни услуги - София - ablinternational.eu
Адрес: гр. София, бул. Черни връх 86, ет. 1, офис 1
Тел.: 02 860 32 57
Моб. тел.: 0878 316 986; 0878 316 983; 0878 316 981
E-mail: y.galabinova@ abl.eu; a.andreev@ abl.eu; v.hristov@ abl.eu
Posted On 31 Jan 2015
, By