ABL Security България ЕООД – Охранителни услуги София

ЗА НАС

ScreenHunter_12653 Dec. 17 07.05ABL Security България ЕООД фигурира на българския пазар от септември 2011 година и част от чешкия холдинг Mark2 Corporation Investment SE с двадесет годишна традиция. Става въпрос за млада, динамична фирма, управлявана от местни мениджъри, чиято цел е предоставяне на софистицирани, комплексни услуги според нуждите на клиента. Фирмата черпи от опита на своята международна база, която се намира в Чехия и най-вече от нейните мениджъри за международната област, адаптирала се е към техните системи и тренировъчни методи, но в съответствие с българските закони, необходимите лицензи и законовите застраховки.

ABL България работи в цяла България и се насочва към ритейл, търговски центрове и хотелския сегмент. Повечето клиенти са международни компании, изискващи висок стандарт на услуги.

Портфолиото на услугите е насочено най-вече към охранителните услуги, преминавайки и към услугите на фасилити мениджмънта. Услугите комбинират опитния и трениран работен персонал с уникална комбинация – развит софтуер и охранителни системи. Комплексният пакет от услуги е проектиран по мярка на конкретния обект/клиент, въз основа на одита за безопасност. Стремим се да направим услугите така, че да бъдат възможно най-ефективни и едновременно с това да донесат бонус под формата на спестяване на разходи.

СЕРТИФИКАТИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДРУЖЕСТВА

QMC

На 28.5.2008 год. АБЛ успешно защитава, въведената система за качеството на управление пред Сертифициращият орган TÜV International s.r.o. и получава сертификат в съответствие с нормите на ČSN ЕN ISO 9001:2001. На 6.4.2006 год, фирма АБЛ защитава своята система за управление на качеството по време на контролен одит и така потвърждава фирмените показатели за управление на качеството. Политиката ни е и за в бъдеще да подобряваме нашия подход към клиентите, да се грижим за работниците си, да развиваме нашата компания и отношенията с доставчиците. През първата половина на 2007 год. АБЛ разширява своята система за качествено управляване на компанията с още една сфера, а именно Център за Централизирана Охрана. През 09.2007 год. успешно защитава одита пред независим сертифициращ орган за въведената система за качество в областта на Център за Централизирана Охрана.

NBÚ

На 2.2.2005 год. получава удостоверение от Националната Служба за Сигурност, което дава възможност за достъп до поверителна информация със степен на секретност „Ограничена“.

На 23.6.2006 год. получава удостоверение от Националната Служба за Сигурност, което дава възможност за достъп до поверителна информация със степен на секретност „Поверително“.

На 8.8.2007 год. получава удостоверение Националната Служба за Сигурност, което дава възможност за достъп до поверителна информация със степен на секретност „Секретно“.

ISMS

През 2007г. фирма АБЛ въвежда система за защита на информацията според международните норми ISO/IЕC 27001:2006 – Information Security Managment System. На края на 2007 год. защитава следването на условията под тази норма пред независим сертифициращ орган – CSQ – CERТ (Чешка Организация за Качество). По този начин, чрез въвеждането на тази международно призната система, ние показваме нашите усилия, в стремежа си, не само да изпълним нашите законови задължения, но преди всичко от морална и етична гледна точка да предложим максимална защита на поверената ни информация.

EMS

През 2008г. фирма АБЛ, въвежда система за защита на околната среда според международните норми ISО/ IEC 14001:2005

ISO 9001:2009 ISO/IEC 27001:2006 ISO/IEC 14001:2005

Сдружение и сътрудничество
Компанията АБЛ непрекъснато повишава своя професионализъм и качество на предлаганите услуги.

Сертификатите са доказателство за качество на услугите.

Сътрудничество с академичния свят.

Полицейска академия на Чехия в Прага

  • Съветници и инструктаж на АБЛ – Полицейска академия Чехия
  • Развитие на know-how АБЛ – подпомагане от научен институт на Пол. Ак. на Чешката република
  • Мениджъри по сигурността на АБЛ – абсолвенти Пол. Ак. на Чехия
  • Развитие на информацията за човека на АБЛ – практика на студенти от Пол. Ак. Чехия

От ежедневната практика на АБЛ са ясни и индивидуалните задачи на студентите при изпитите от Полицейската академия, катедра кризисни решения.По- надолу е приложен списък на темите, които АБЛ,като място на практика, дава на студентите от Полицейската академия за академично решение. Вярваме, че решението на тези проблеми от посочените сфери ще станат по-реализиращи от всички интересуващи се субекти. Работническа криминалност, алкохол, дрога, изходен контрол на работниците на SBS (в рамките на легислативата, дейност на работодателя и службите по безопасност).

ГАЛЕРИЯ

IMG_2282IMG_2220_1IMG_2200IMG_2148IMG_2118_1IMG_1924IMG_1762IMG_1740ScreenHunter_12649 Dec. 17 07.04ScreenHunter_12648 Dec. 17 07.03ScreenHunter_12647 Dec. 17 07.03ScreenHunter_12652 Dec. 17 07.04ScreenHunter_12651 Dec. 17 07.04ScreenHunter_12650 Dec. 17 07.04
КОНТАКТИ

ABL Security България ЕООД – охранителни услуги – София – ablinternational.eu
Адрес: гр. София, бул. Черни връх 86, ет. 1, офис 1
Тел.: 02 860 32 57
Моб. тел.: 0878 316 986; 0878 316 983; 0878 316 981
E-mail: y.galabinova@ abl.eu; a.andreev@ abl.eu; v.hristov@ abl.eu

Текст и изображения: ablinternational.eu

За автора