„Емакс” ООД

ЗА НАС

emax„ЕМАКС” ООД” е създадена септември 2003г. в гр.Силистра с адрес ул.”Петър Бояджиев” №39Б от двамата собственици и управители – Максим Куманов и Емил Великов.
Основен предмет на дейност на фирмата е изпълнението на обществени поръчки свързани с почистване на резервоари от всякакви видове горива. Фирмата е специализирала в почистването на всякакви резервоари от горива – от резервоари на транспортни средства до резервоари на складови бази с вместимости до 10,000 куб. м. В това число влизат за котелно гориво, мазут, дизелово гориво и др. Вместимостите на резервоарите, вида на съхраняваното гориво, както и тяхното разположение определят технологията за почистване. Разполагаме с различни съоръжения, като специални помпи, вакуум цистерни, автоцистерни за светли и тъмни горива, шлангове за горива, пароструйки и др.
Разполагаме с необходимия лиценз за извършване на дадената дейност. Фирмата има разрешително за извършване на дейността издадено от “МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ” под номер 00-ДО-227-01 от 26.02.2010г.

1

УСЛУГИ
  • Почистване на резервоари за горива и технологични съоръжения

“ЕМАКС” ООД е специализирала в почистването на всякакви резервоари от горива. От резервоари на транспортни средства до резервоари на складови бази с вместимости до 10,000 куб. м. В това число влизат резервоари за котелно гориво, мазут, дизелово гориво, керосин и др. Вместимостите на резервоарите вида на съхраняваното гориво, както и тяхното разположение определят технологията за почистване. Разполагаме с различни съоръжения, като специални помпи, вакуум цистерни, автоцистерни за светли и тъмни горива, шлангове за горива, пароструйки и др.     За качественото и безопасно почистване на даден резервоар предварително се прави оглед и се изготвя план за работа,  като се взима в предвид изискванията на инвеститора, конкретните условия, и  мерките за безопасност.

  • Прехвърляне на горива от резервоар в резервоар
  • Транспортиране на горива

Фирмата разполага с необходимите автоцистерни за транспортирането на различните видовете горива.

  • Приемане на всички видове отработени масла
  • Събиране на опасни отпадъци от нефтопродукти

Фирма “Емакс”ООД е в състояние да събира всякакви отпадъци от нефтопродукти и замърсени горива, отработени масла, дъни утайки от резервоари замърсени почви с нефтопродукти. Разполагаме с необходимата техника. Имаме депо за временно съхранение на опасни отпадъци в близост до гр.Силистра. В процес е и изграждане на инсталация за обезвреждане на опасните отпадъци.

Фирмата има разрешително за извършване на дейността издадено от “МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ” под номер 00-ДО-227-01 от 26.02.2010г.

КОНТАКТИ

„Емакс” ООД – emaks-bg.com

Aдрес: гр. Силистра, ул. “Петър Бояджиев” 39Б
Тел.: 086 821 010
Моб. тел.: 0878 881 888; 0878 882 888;
Факс: 086 821 010;
E-mail: emaxltd@ mail.bg

Текст и изображения: emaks-bg.com

За автора