Столична библиотека – София

ЗА НАС

ScreenHunter_9335 Feb. 04 22.52

libsofia.bg
www.facebook.com/stolichna.biblioteka

Библиотеката на София е създадена през 1928 г. във връзка с 1000 годишнината от Златния век на българската книжнина и 50 годишнината от Освобождението на България. Днес Столична библиотека е най-голямата публична библиотека в страната с над 150 000 посетители годишно. Тя е модерен културно-информационен институт с фонд от над 1 000 000 милион книги, периодични, графични, картографски, нотни и служебни издания, звукозаписи и картини. Над 200 000 от тях са на чужди езици и читателите на библиотеката имат достъп до тях в няколко читални – испанска, немска, американска, португалска и турска, обединени в Център за интеркултурен диалог. Библиотеката притежава най-богатия документален и информационен архив за историята, развитието и съвременното състояние на София. Уникална и изключително ценна е личната колекция от 2055 книги на Константин Стоилов – министър-председател на България (1894-1899 г.), дарена на библиотеката от неговите наследници.Библиотеката е утвърдено и предпочитано място за представяне на нови книги, дискусии и колоквиуми, изложби и концерти.Столичната библиотека развива интензивна международна дейност със сродни библиотеки от Атина, Ниш, Белград, Букурещ, Варшава, Берлин, Виена, Копенхаген и др., поддържа връзки с фондации, сродни културни институции, чуждестранни културни и научни центрове, културните служби на чуждестранните посолства у нас. Важно място в дейността на библиотеката заемат културните връзки с българите от Западните покрайнини, както и методическата помощ за библиотеката на Българския културен център в Димитровград,Сърбия.Бъдещето на Столична библиотека е насочено към разширяване на дейността й чрез участие в проекти по Европейски и международни програми, дигитализация на книжовното ни наследство и разширяване на достъпа до информационните ресурси чрез глобалната мрежа.

ФИЛИАЛИ

ОКИ “Столична библиотека”- Филиал “Люлин”

Адрес: София 1336, ж.к. Люлин, бл. 330-331
Тел.: 02/8255339

Работно време:
Понеделник-петък: 8.30 – 20.00
Началник филиала: Петя Стефанова

Филиал “Сердика” на Столична библиотека

Адрес: гр. София, ул. “Сердика № 1”
Тел.: 02/9890609

Работно време:
Понеделник – Петък – от 8.30 – 20.00 ч.
Събота- от 9.00 – 15.00 ч.
Началник на филиала: Галя Мануилова
E-mail: filial_serdika@abv.bg

Филиал “Студентски” на Столична библиотека

Адрес: “Студенски град”, бл. 5, стол 17
Тел.: 02/9869210

Работно време:
Понеделник – Петък – от 10.00 – 19.00 ч.
Събота- от 10.00 – 16.00 ч.

Началник на филиала: Здравка Шейретова
E-mail: filial_studentski@abv.bg

КОНТАКТИ

Столична библиотека – София – libsofia.bg
Адрес: гр. София, пл. Славейков 4
Тел.: 02 8015 803; 02 986 2169
Факс: 02 988 22 36
E-mail: libsofdir@ libsofia.bg

Филиал “Сердика”

Адрес: гр. София, ул. Сердика № 1
Тел.: 02/989-06-09
Работно време: Понеделник – Петък – от 8.30 – 19.45 ч.
E-mail: filial_serdika@ abv.bg

ОКИ “Столична библиотека”- Филиал “Люлин”

Адрес: гр. София 1336, ж.к. Люлин, бл. 330-331
Тел.: 02 825 53 39
Работно време: Понеделник-петък: 8.30 – 19.45;
Началник филиала: Петя Стефанова

 

Филиал “Овча купел”

1632 София
ж.к. „Овча купел“ 1, ул. Петя Дубарова бл. 415, вх. А, ет. 1

 

Столична библиотека

1000 София
пл. “Петко Р. Славейков” 4

Текст и изображения: libsofia.bg

За автора