ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ ООД

ЗА НАС

hypro„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД е основана през 1997 г. от Холандската компания Ван Лейвен специализирана и с традиции в производството на яйца, птици и фуражи.
„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД е разположена в средната част на Дунавската равнина, на около 3 км. североизточно от гр. Павликени, Област Велико Търново. Територията на предприятието заема площ от около 400 дка. Производствените сгради са с капацитет за около 500 000 птици. Ръководството на фирмата работи по програма за увеличаване капацитета на птицефермата.
„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД разполага със съвременна материално-техническа база отговаряща на европейските и световни стандарти в птицевъдството. Фирмата развива четири основни производства:

- производство на яйца
– производство на подрастващи стокови носачки
– производство на фуражи
– производство на биотор

ЯЙЦА

„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД предлага яйца с висока хранителна стойност, сортирани и опаковани в съответствие със световните и европейски стандарти. Въведените и поддържани международни стандарти ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005 гарантират качеството на произведените от нас яйца. Пакетирането се извършва в кутии от по 6, 10, 15 и 18 яйца, както и в кашони от по 180 яйца. Тегловните категории са както следва – S, M, L, XL, XXL.

Голяма част от продукцията си „ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД реализира на външния пазар, а на територията на България компанията е партньор на някои от големите вериги хипермаркети.

ФУРАЖ

„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД разполага със собствен фуражен завод. Заводът отговаря изцяло на европейските стандарти за качество и произвежда фураж при пълно компютърно управление и автоматизация на производствените процеси както за собствени нужди, така и за външни клиенти. Фирмата разполага с лаборатория за контрол на суровини и произведени фуражи.

По този начин „ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД постига и осъществява:

- Лабораторен контрол на влаганите суровини.
– Непрекъснато следене качеството на готовия фураж.
– Максимална точност и проследяемост на рецептите.
– Безопасност на произведените фуражи – унищожаване на всички бактерии, плесени и други вредни микроорганизми при краткотрайно нагряване до над 100º С.
– Уникална структура на произведения фураж – като резултат от частичното отваряне на клетките и желирането на скорбялата след преминаване на фуража през
експандера, се получава уникална хрупкава структура, известна като експандейт.
– Чрез комбинация от налягане, температура и висока влажност при изработка на фуражите се постига по-добра смилаемост и усвоимост от птиците.

ПОДРАСТВАЩИ НОСАЧИ

„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД разполага с център за подрастващи стокови носачки. В сградите на центъра птиците се отглеждат от еднодневни пилета до 17- седмична възраст. Фирмата развива този вид производство предимно за задоволяване на собствените си производствени нужди, но също и за външни клиенти.
Птиците се отглеждат по утвърдена от „ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД програма за самоконтрол. Хранят се по норма съобразена с хибрида и възрастта на подрастващите. Ваксинирането на птиците се извършва по утвърдена от Националната ветеринарно-медицинска служба програма за имуно-профилактика.

БИОТОР

„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД произвежда екологичен органичен сух биотор подобрител за почви от кокоши фекалии – „ХАЙПРОФЕР”

„ХАЙПРОФЕР” е продукт, подобрител за почви – без миризма, устойчив, без семена от плевели, подобрител в растениевъдството, гарантирано освободен от патогенни микроорганизми (салмонели), антибиотици и химиотерапевтици

„ХАЙПРОФЕР” е органичен тор, а употребата на органични торове означава:
– защита и уважение към природата
– подобряване структурата на почвата
– обогатяване на почвата с хранителни елементи необходими на растенията
– производство на здравословни храни
– ограничаване неуместната употреба на химични торове
– намаляване изхвърлянето на въглероден диоксид в атмосферата

Използването на „ХАЙПРОФЕР” допринася за:
– увеличаване на плодородието чрез прибавянето на органични вещества в почвата
– увеличава способността на почвата да се проветрява, както и способността и да задържа вода
– увеличаване устойчивостта на растенията, особенно към бедна на хранителни вещества почва

„ХАЙПРОФЕР” се разпръсва по повърхността на почвата на слой с еднаква дебелина, след което се загърля /заорава или фрезова/. При саксиините, се смесва с най-долния слой преди засаждането или се прибавя след това на повърхността и се покрива отново с пръст.

„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД препоръчва да се направи почвен анализ, преди внасянето на ХАЙПРОФЕР в почвата, и при необходимост да се извърши консултация със специалист.

ГАЛЕРИЯ

1 (1)98766 (1)55 (1)44 (1)33 (1)22 (1)1
КОНТАКТИ

„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД – hipro.bg

Адрес: гр. Павликени, Дъскотско Шосе 6
Тел.: 0610 52198, 610 52669
Факс: 0610 52670

Текст и изображения: hipro.bg

За автора