“Оптикоелектрон Груп” АД

ЗА НАС
LOGO-OPTICOELECTRONОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД е една от най-напредналите български компании, специализирана в производството на оптомеханични, опто-електронни и лазерни устройства и системи за отбраната, и сигурността; в производството на продукти за медицината, машиностроенето и др. Компанията има 40 годишна история и традиции, и се смята за лидер в производството на оптични устройства в България, както и един от основните лидери на световния пазар. През 2011 г. Оптикоелектрон Груп АД е в Топ 100 на най-бързо развиващите се и проспериращи български компании.

Създаден преди 40 години, “Оптикоелектрон” е едно от най-високотехнологичните предприятия в страната, специализирано в производството на оптикомеханични, оптикоелектронни и лазерни прибори и системи за нуждите на отбраната. След приватизацията и преструктурирането си през 1999 г. в холдингово дружество, „Оптикоелектрон Груп” АД остава най – голямото предприятие в България и едно от водещите в Източна Европа за оптично приборостроене.
„Оптикоелектрон Груп” АД е специализиран в проектирането, производството и търговията на оптикомеханични и оптикоелектронни системи и изделия, оптични възли и компоненти, прецизна механика, както и формообразуващи инструменти и приспособления.
Холдингът е изграден върху 260 000 кв.м. терен, обособен като индустриален парк и разполага със 108 000 кв.м. производствени площи. В холдинга работят над 740 високо квалифицирани служители – специалисти с висше и средно техническо образование. Над 97% от продукцията на холдинга се реализира на пазарите на ЕС и Северна Америка.
„Оптикоелектрон Груп” АД притежава сертификат за съответствие на Система за Управление на Качеството с ISO 9001 и AQAP 2110, сертификат NATO “SECRET”, присвоен код NCAGE за производител/търговец в кодификационната система на NATO, статут на официален доставчик на стоки за Американското правителство – DUNS регистрация, достъп за работа с национална класифицирана информация и достъп за работа с информация NATO “SECRET”.

ПРОДУКТОВА СТРУКТУРА

 • Изделия предназначени за отбраната и сигурността на гражданите
 • гама зенитни и наземни артилерийски и стрелкови мерници за стрелба през дневно и нощно време
 • дневни и нощни наблюдателни и мерни прибори и комплекси за бронетанковата техника
 • лазерни далекомери
 • топлинни глави за самонасочване на ракетни системи
 • Изделия предназначени за промишлеността и бита.
 • лупи, осветители и микроскопи
 • прибори за образованието
 • медицинско оборудване
 • технологично оборудване създадено на базата на уникални български изобретения

ТЕХНОЛОГИЧЕН КАПАЦИТЕТ

 • Технологии и оборудване за производството на детайли, възли и микро-оптични елементи от оптично стъкло, кристали и полупроводници
 • Технологии и CNC оборудване за прецизна обработка на метали, производство на прецизни механични елементи и възли
 • Технологии и специализирани технологични и контролни уреди за монтаж на оптикомеханични и оптикоелектронни изделия и системи
 • Специализирани изпитвателни лаборатории за контрол на механични и климатични параметри, оборудвани с модерни измервателни уреди за контрол на изискванията по стандартите на NATO.
ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ
“Оптикоелектрон Груп” АД разполага с висококвалифицирани специалисти и професионалисти работещи в сферата на проектиране, конструиране и дизайн, обединени в Дирекция “Проектиране и разработване на производството”. Те са едно от основните и съответно водещо звено за развитието на дружеството, като тяхната работа е фокусирана върху създаването на ефективни решения при конструирането на механични и оптични изделия, както за собствена нужда, така и по заявка на клиенти на дружеството. Дирекция “Проектиране и разработване на производството” контролира целият жизнен цикъл на продукта – от първоначалната идея, концепцията за серийното производство, до сглобяване на крайният продукт.
Една малка част от дейността на Дирекцията е свързана

 • конструиране на инструментална екипировка
 • изчисления и симулации на оптични системи
 • дизайн на крайни оптомеханични устройства

Дирекция “Проектиране и разработване на производството” работи с последнити софтуерни продукти сред които

 • SolidWorks 2011
 • SolidWorks Professional 2011
 • ZEMAX 2010
 • VISI 15 и др.

Инженерната дейност в Дирекция “Проектиране и разработване на производството” започва от конструктивната идея и документация на всеки един продукт, минава през технологията на производството и неговото асемблиране, продължава с тестването и окачествяването му, и завършва с готово вече решение за конкретната поръчка.

ГАЛЕРИЯ

1OP801mumoe-mobile-systemsPAL1Picture1RLTD-1_1Together1ultralight1vismtlbmmc2mgo-k9125-SWIRECON50fvaARMBLASTCamera-091DJOBENMI1EpiMAG1MGO7V6M-MNV50
КОНТАКТИ
“Оптикоелектрон Груп” АД – www.opticoel.com
Адрес: гр. Панагюрище, Индустриален парк “Оптикоелектрон”
Тел.: 0357 622 54
Факс: 0357 641 15
Е-mail: oeg@ opticoel.com

За автора