“Самел-90″ АД

ЗА НАС

ScreenHunter_909 Apr. 29 23.47“Самел 90″ е основана през 1964 г. с цел задоволяване на потребностите на Българската армия от електронно свързочно оборудване. След 1990 г. традиционната гама от изделия със специално предназначение се допълва с граждански изделия в областта на телекомуникационната техника, специализирана електроника за осветителната индустрия, резервни части за автомобили и др. Въпреки това “Самел 90” продължава да развива и разширява гамата си от продукти със специално предназначение и остава един от основните доставчици и интегратори на телекомуникационно и друго електронно оборудване за Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи на Република България. Продуктите на “Самел 90” намират добър прием във Великобритания, Германия, Белгия, Франция, САЩ, Китай, както и в редица страни от Средния Изток и Африка. Това превръща “Самел 90” в конкурентна, експортно ориентирана фирма, като дялът на износа в годишния оборот на фирмата достига до 70%.

Във фирмата работят около 400 работници и специалисти, като над 20% от тях са с висше образование. Дейността на фирмата е на базата на напълно затворен цикъл на разработка и производство, основаващ се на наличието на:
• развойна дейност със собствени сили и в сътрудничество с други фирми и научни институти;
• автоматизиран и конвенционален монтаж на печатни платки и асемблиране;
• възможност за интегриране на оборудване върху различни типове колесни и верижни превозни средства, както и върху стационарни платформи;
• конструиране и изработка на инструментална екипировка за всички видове обработки, прилагани във фирмата;
• метало-пресова и механична обработка на метали;
• леене под налягане на алуминиеви и цинкови сплави;
• пресоване и шприцване на бакелит, пластмаси и гуми;
• галванотехнически и лакобояджийски покрития;
• проектиране и изработка на феритни и пиезокерамични детайли;

а осигуряване на производството на прецизни и надеждни механични детайли и възли, механичното производство е оборудвано със съвременни високопроизводителни машини с цифрово-програмно управление на фирмите “Weiler”, “Mauser”, “Steinel”, “Robodrill-Fanuc”, “Trumpf”, “Safan”, “Tornos”, “Aciera”, “Agie”, “Citizen” и др. Във фирмата се изработват различни видове механични детайли чрез фрезова, стругарска и шлосерска обработка. Инструменталното производство е с богат производствен опит и има възможности за конструиране и изработка на малки и средни щанци, пресформи и шприцформи за пластмаси и каучук; приспособления за механична обработка; инструменти за пиезокерамика и ферити.

Системата за контрол на качеството ISO 9001 гарантира високото качество и надеждността на продукцията на “Самел 90″. Фирмата е между първите български компании, които въвеждат изискванията за качество на стандартите ISO 9001 още през 1997 г. Дружеството притежава Сертификат за съответствие на изградената система за осигуряване на качеството с изикванията на ISO 9001:2008, издаден от швейцарската организация SGS. През 2004 г. “Самел 90” е сертифициранo от Българското Министерство на отбраната и за съотвествие с изискванията на стандартите на НАТО AQAP 2110.
Фирмата има собственa централна изпитателна лаборатория и пречиствателна станция за отпадните води. Изпитателната лаборатория е атестирана от Комитета по стандартизация и метрология и има правото да извършва държавни изпитания.

В структурата на фирмата са включени собствени звена за извършване на маркетингова дейност, внос и износ на готовата продукция, както и конструкторско-технологични отдели към съответните производствени направления, които се грижат за усъвършенстването и обновяването на производството. “Самел 90” извършва входящ контрол на всички материали и комплектуващи елементи, които предстои да бъдат вложени в производството.
“Самел 90” работи съвместно с компании от Западна Европа, както като техен поддоставчик, така и за реализация на съвместни продукти на трети пазари. Тя е фирма с традиции, която е пазарно ориентирана, проявява гъвкавост в работата си и се отнася с внимание и респект към желанията на клиентите.

ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ
• “Самел 90” АД постига целите си, работейки като екип.
• “Самел 90” АД произвежда изделия с високо качество, които максимално удовлетворяват потребителските изисквания, имат приемливи цени, с добра опаковка, осигурен монтаж и следпродажбен сервиз.
• “Самел 90” АД изисква от служителите си, имащи преки контакти с клиентите, да се отнасят към тях с уважение и внимание, спазвайки максимата, че клиентът винаги има право. Водещ принцип в общуването с клиентите на фирмата е почтеността.
• “Самел 90” АД цени кадрите си и прави всичко възможно, за да им осигури условия за професионална изява и подобряване на квалификацията им. Фирмата цени професионализма, точността и лоялността в действията им.
• В стремежа си да натовари наличната високопроизводителна и прецизна техника и свободните мощности на спомагателните производства, “Самел 90” АД провежда политика на максимална откритост за всички клиенти и приема поръчки както от традиционната си номенклатура изделия, така и за работа като поддоставчик в областите, в които има добър опит, кадри и оборудване.

Главната цел на дружеството е, запазвайки съществуващите пазари и клиенти, да открие нови пазарни ниши и привлече нови клиенти, като се опира на традиционно високото качество и надеждност на производството си, професионализма на кадрите си и новия пазарен подход в управлението.

Девизът на дружеството е: “Приоритет – фокусиране – успех”.

ПРОДУКТИ
  • Осветителн тела със светодиоди

Интериорни
Екстериорни
За бензиностанции
Промишлени

  • Специализирана продукция

Радиосмутители
Средства за полеви свръзки
Комутатори
Комуникационно-информационни системи

  • Индустриална и гражданска продукция

Сигнално охранителни системи
Самел Дизайн
Компоненти за кабелно-телевизионни мрежи

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_895 Apr. 29 23.30ScreenHunter_904 Apr. 29 23.33ScreenHunter_903 Apr. 29 23.33ScreenHunter_901 Apr. 29 23.32ScreenHunter_900 Apr. 29 23.32ScreenHunter_899 Apr. 29 23.31ScreenHunter_898 Apr. 29 23.31ScreenHunter_897 Apr. 29 23.31ScreenHunter_896 Apr. 29 23.31
КОНТАКТИ

“Самел-90″ АД – new.samel90.com
Адрес: гр. Самоков, ул. “Преспа” No.18
Тел.: 0722 66 921; 0722 68 201; 0722 68 205; 0722 68 223
Факс: 0722 66 337
E-mail: office@ samel90.com; sales@ samel90.com; purchasing@ samel90.com

Текст и изображения: “Самел-90″ АД – new.samel90.com

За автора