ЕЛМОНТ ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_48364 Jul. 05 22.04Денчо Станев Христов е роден на 03.02.1949 г. Завършил е Техникум по механо и електротехника, специалност “Автоматика”.
От 1971 до 1987 година работи като проектант в отдел “Ел, КИП и А” на НИТИ гр. Казанлък. Участва в проектирането и надзора в обектите на ВПК.
От 1987 до 1990 година е началник строителни обекти в ПМУ гр. Стара Загора по част Ел, КИП и А на всички промишлени обекти в район Казанлък.
През 1991 г. регистрира ЕТ “Денчо Христов – ЕЛМОНТ” с основен предмет на дейност проектиране и електромонтаж. В началото на 2003 г. едноличният търговец е придобит от “ЕЛМОНТ” ЕООД (регистрирано през 2001 г.).
В качеството си на приемник на правата и задълженията, активите и пасивите на ЕТ “Денчо Христов – ЕЛМОНТ”, дружеството извършва следните дейности:
– строително-монтажна дейност – консултантски, проучвателни, проектни, електромонтажни и ремонтни работи в електрическите уредби – изграждане на трафопостове, електропроводи, външни кабелни захранвания, въздушни мрежи НН и СН, електроинсталации на жилищни и промишлени обекти;
– изработка на всички видове ККУ;
– търговия с електроматериали и съоръжения;
– продажба на компютърна и офис техника, компютърни услуги – регистрация на домейни, поддръжка на виртуални пощенски кутии, изработка и поддръжка на уеб страници, CD каталози.
При изпълнение на поръчките дружеството използва собствена производствена база, в която разполага с необходимите машини и оборудване, технически средства и инструменти.
“ЕЛМОНТ” ЕООД разполага със собствена складова база и магазини, от където развива търговска дейност на едро и дребно с ККУ, електрически съоръжения, материали, кабели; компютърна и офис техника, компютърни консумативи.
“ЕЛМОНТ” ЕООД има постоянен квалифициран персонал за извършване на горепосочените дейности.

ДЕЙНОСТИ

- Проектиране
– С М Р
– Производство на табла
– Търговия

КОНТАКТИ

ЕЛМОНТ ЕООД
Адрес: гр. Казанлък, ул. “Хаджи Димитър” 5
Тел.: 0431 62 260
Факс: 0431 62 366
E-mail: office@ mail.elmontbg.com

За автора