„СИМЕКС” ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter 130Фирма „СИМЕКС” ЕООД е създадена през 2004 година с предмет строителство, ремонтна и предприемаческа дейност в областта на жилищното, индустриалното и общественото строителство.

През годините фирмата се утвърди като предпочитан партньор за много водещи индустриални предприятия в региона. Като следствие от прецизността при осъществяване на проектите, внедряване на най-новите технологии и стриктното имспазване, ние сме предпочитан партньор, както от промишлените предприятия в региона, така и от по-малки фирми и предприемачи за реализация на инвестиционните им идеи.

От първостепенно значение за фирмата е повишаване на ефективността и професионалните умения на служителите. В тази връзка е необходимо да отбележим професионализмът и опитът на нашия персонал изграден с дългогодишната практика в областа на строителството. Фирмата разполага с множество напълно оборудвани екипи за самостоятено изграждане на обекти в индустриалното и жилищното строителство.

Акцентираме върху внедряването на съвременни строителни технологии и използването на нови висококачествени материали, работейки с най- добрите доставчици.

Принцип в нашата работа е да обръщаме специално внимание на всеки клиент, като качеството и корекността при работа е най-добрата ни реклама.

„СИМЕКС” ЕООД е член на Камарата на строителите в България и е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя.

Фирмата е сертифицирана по:
– ISO 9001:2008
– ISO 14001:2004
– OHSAS 18001:2007

Удостоверения

Сертификати

Референции

ДЕЙНОСТИ

СИМЕКС ЕООД извършва както цялостно строителство на сгради и съоръжения, така и изпълнение на различни видове строително монтажни работи от фазите на строителния процес. Важен факт е, че фирмата има опит и в строителството в територии със специален статут, с наложени ограничения за определени дейности по действащото българско законодателство.

Основни дейности на СИМЕКС ЕООД са:

Строителство на сгради и съоръжения Изработка и монтаж на метални конструкции Довършителни работи Саниране и реконструкции Ремонтни дейности Разрушаване на сгради Консултантски услуги

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter 120ScreenHunter 129ScreenHunter 128ScreenHunter 127ScreenHunter 126ScreenHunter 125ScreenHunter 124ScreenHunter 123ScreenHunter 122
КОНТАКТИ

„СИМЕКС” ЕООД – simex.bg
Адрес: гр. Шумен, бул. Ришки проход 30
Тел.: 0887 065 103
E-mail: simex.ivanov@ gmail.com

Текст и изображения: simex.bg

За автора