СОЛВО ООД

ЗА НАС

ScreenHunter_35599 Mar. 20 14.54СОЛВО ООД е фирма със седалище град София, ж.к. Младост 1, бл. 13, ет. 6, ап. 43.

Развива своята дейност в областта на производството.

Произвежда и предлага реaгенти за пречистване на вода.

От 2013г. питейната вода на София се пречиства от продуктите на фирма Солво ООД.

CFS – SOLVO, както и базовия продукт – полиалуминиев хлорид, е получен при разтваряне на метален алуминй в солна киселина в условията на вътрешна електролиза.

Вътрешната електролиза, като метод за промишлено производство на полиалуминиев хлорид е разработена и патентована от Солво ООД през 1976 година.

През 1994 година на база производство на ОАХ-15, e разработен състав и технология за синтез на високоефективния реагент CFS – SOLVO.

CFS – SOLVO е реагент за физикохимична обработка на вода.

CFS – SOLVO – хидролизиращи коагуланти за пречистване на вода. Произвеждат се на база полиалуминиев хлорид.

Високата флокулираща и сорбираща способност правят CFS подходящ реагент за отстраняване на :

Колоидно дисперсни частици, бактерии, планктон, хумусни съединения, нефтопродукти и други.
Органични, неорганични и радиоактивни вещества.
Йонно разтворени токсични елементи, като – олово, мед, цинк, никел, кадмий, манган, желязо, хром, живак, арсен и други.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_35595 Mar. 20 14.50ScreenHunter_35596 Mar. 20 14.50
КОНТАКТИ

СОЛВО ООД
Адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 13, ет. 6, ап. 43
Тел.: 02 975 38 64; 02 877 02 81
Моб.тел.: 0899 149 953
E-mail: office@ solvobg.com
www.solvo.bg

За автора