Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

ScreenHunter_572 May. 22 21.01Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей
Адрес: гр. София, ул. „Московска“ 6А
Тел.: 02 805 26 + вътр.; 02 980 11 62
Е-mail: office@ iefem.bas.bg
Posted On 22 May 2019