Адвокат Елена Топузанова – Бургас

ЗА НАС

ScreenHunter_5502 Nov. 14 07.58Адвокат от 2002г. – член на Софийска адвокатска колегия и Арбитър в Арбитражния съд при БНКР – гр. Варна. Правото е моята страст, но все пак не всичко е работа.

Коректна професионална защита на правата и интересите на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни гражданско-правни области:

Вещно- право на собственост; защита правото на собственост; реституция, земеделски земи, сделки с недвижими имоти, изготвяне на договори,нотариални актове, пълномощни и други;
Облигационно право – изготвяне на граждански и търговски договори; сделки по управление и разпореждане с имущества и права; обезпечения, гаранции, ипотеки и други;
Наследствено и семейно право – бракоразводни, издръжки, право на наследяване и т.н.
Търговско и корпоративно право – Правно обслужване на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел. Учредяване, регистрация, вливане, сливане, разделяне, отделяне, структуриране и прекратяване, представителство пред държавни и съдебни органи, както и пред други физически и юридически лица;
Трудово право – защита правата на работника и работодателя, трудовоправни консултации;
Административно право – оспорване на административни актове и процесуални представителство по дела от административен и административно-наказателен характер;
Процесуално представителство – правна помощ и защита при подготовката и воденето на съдебни и арбитражни дела; изпълнително и охранителни производства; съдебна делба и други;
Авторски и сродни права – защита авторски права върху компютърни програми и бази данни, изготвяне на договори, регистрация на търговски марки патенти и т.н.

КОНТАКТИ

Адвокат Елена Топузанова – Бургас – advokat-bolgaria.ru
Адрес: гр. Бургас, ул. “Иван Шишман” 20, етаж 1, офис 3
Тел.: 056 844 981
Моб.тел.: 0888 111 800; 0888 991 020
Е-mail: topuzanova@mail.bg

Офис Варна
Адрес: гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 55, етаж 5, офис 510
Моб.тел.: 0888 111 800; 0888 991 020
Е-mail: topuzanova@mbox.contact.bg

Текст и изображения: advokat-bolgaria.ru

За автора