Нотариус Стефка Цветкова Чавдарова 381 – Стара Загора

ЗА НАС

ScreenHunter_5495 Nov. 14 07.42Нотариус Стефка Цветкова Чавдарова е регистрирана под номер 381 с район на действие Стара Загора. Извършва всички нотариални услуги:

Нотариални актове, изповядване на сделки, договори за доброволна делба, нотариални заверки, приемане и съхранение на завещания, обявяване и връщане на завещания, нотариални покани, изготвяне и заверка на пълномощни, прехвърляне на собственост / МПС, изготвяне и проверка на документи, консултации и др.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_5488 Nov. 14 07.38ScreenHunter_5489 Nov. 14 07.38
КОНТАКТИ

Нотариус Стефка Цветкова Чавдарова 381 – Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 87, ет. 2, офис 2
Тел.: 042 254 045
E-mail: notary_381@ abv.bg

За автора