АГРО – ГМ ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_42930 Aug. 15 19.49Агро ГМ ООД се занимава с търговия на семена и посадъчен материал, производство и реализация на пшеница, ечемик, зърно, царевица и фураж. Земеделското дружество се намира в град Велико Търново.

Агро ГМ ООД от създаването си развива своята дейност в областта на селското стопанство. Фирмата се занимава с отглеждане на зърнени култури, производство и реализация на селскостопанска продукция. Специалистите, работещи във фирмата стриктно следят за качеството на използваната за засяване продукция, както и за начина на отглеждане на културите.

След събиране на реколтата, готовата продукция се съхранява в складови помещения, с определени права за запазване качеството на зърнените култури.

Агро ГМ ООД предлага висококачествена селскостопанска продукция. Дружеството се занимава с търговия на семена и посадъчен материал. Всички предлагани от фирмата продукти са с доказано качество и са получени в следствие на много изследвания в областта на селското стопанство.

КОНТАКТИ

АГРО – ГМ ЕООД
Адрес: гр. Велико Търново, бул. България №29, вх. А
Тел.: 062 601 175
Моб.тел.: 0888 788 648
E-mail: g.mirchev@ abv.bg

За автора