„Билдинг интернешънъл” ООД

ЗА НАС

screenhunter_43418-sep-30-10-10Дружеството „Билдинг интернешънъл” ООД е основано през 2005 г. като строителна компания. Основен предмет на дейност е строителство на сгради и съоръжения, търговия с недвижими имоти, консултантска дейност, ремонтни и реконструкторски дейности.
„Билдинг интернешънъл” оод разполага с опитни специалисти в областта на строителството, проектирането на сгради и съоръжения – инженери, архитекти, юристи, икономисти и др.
За изпълнение на строителните дейности на договори към фирмата има назначени 3 технически ръководители, 10 кофражисти, 10 армировчици, 10 общи работници, 4 шофьори, 2 снабдители, 3 склададжии.Фирма „Билдинг интернешънъл” оод е обезпечена с техника, инвентар, съоръжения и машини за извършване на почти всички строително монтажни работи.Фирмата изпълнява ангажиментите си качествено и в реални срокове и има за партньори водещи строителни компании.

ОБЕКТИ

Обекти построени от „Билдинг интернешънъл” ООД Е-поща Печат PDF
1. Жилищна сграда с РЗП 383 м2, находяща се в гр. София, УПИ ІХ-2461,

кв.19, с. Бистрица, район Панчарево на стойност 351 000 лв. без ДДС.

2. Жилищна сграда (г/оф+6+ат) с РЗП 2200 м2 , находяща се в гр. София, УПИ

VІ-1443, кв.92, м. Изток-Изток,

район Изгрев на стойност 1 930 500 лв. без ДДС.
3. Комплексен трафопост (1х800 kVa, кабели Ср.Н. и кабели Н.Н.) за жилищни

сгради с местонахождение УПИ V-677, УПИ VІ-1443, кв.92, м. Изток-Изток,

район Изгрев на стойност 103 723 лв. без ДДС.
4. Уличен водопровод Ø110 ПЕВП по улица Тинтява и нова улица (О.Т.210А-

О.Т.214Б) от съществуващ водопровод Ø110 ПЕВП при О.Т. 210Б

до СВО на УПИ VІ-1443, кв.92, м. Изток-Изток, район Изгрев на

стойност 36 000 лв. без ДДС.
5. Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в УПИ

VІ-1443, кв.92, м. Изток-Изток, район Изгрев на стойност 25 000 лв. без ДДС.

УСЛУГИ

Фирма „Билдинг интернешънъл” оод предлага следните услуги:

Строителство на сгради и съоръжения

Строително-монтажни работи

Посреднически услуги – продажби, наеми на недвижими имоти

Консултантски услуги – строително законодателство, градоустройствени процедури и строителна документация
Проектиране на сгради и съоръжения
НСН

ТЕХНИКА

Фирма „Билдинг интернешънъл” оод разполага със следната строителна техника:

1. Рамково скеле тип „Перни” Италия – 3000 м2
2. Подемници – 5 бр.
3. Транспалетна количка – 12 бр.
4. Циркуляр настолен – 12 бр.
5. Инвентарен кофраж – 700 м2
6. Самосвал – 1 бр.
7. Бордово скеле – 1 бр.
8. Бус – покрит фургон – 1 бр.
9. Куло кран – 1 бр.
10. Стрелкови кран пневматичен – 1 бр.
11. Циркуляр ръчен – 2 бр.
12. Електрически трион – 2 бр.
13. Къртач – 2 бр.
14. Перфоратор – 3 бр.
15. Вибратор – 3 бр.
16. Абрихт – 1 бр.
17. Строителен фургон – 3 бр.
18. Заваръчен апарат – 2 бр.
19. Заваръчен апарат за полипропиленови тръби -2 бр.
20. Бензинов генератор за ел.енергия – 2 бр.
21. Помпено-хидрофорна инсталация с черпателен съд за независимо водоснабдяване – 1 бр.
22. Малогабаритна строителна техника – 10 бр.

ГАЛЕРИЯ

screenhunter_43415-sep-30-10-05screenhunter_43416-sep-30-10-05
КОНТАКТИ

„Билдинг интернешънъл” ООД – buildinginternational.eu
Адрес: гр. София, ул. “д-р Любен Русев” № 24 (достъп от ул.”Тинтява” , до бл. 14 и бул.”Самоков”)
Моб.тел.: 0884 747 171; 0888 000 044
E-mail: bint@ online.bg

Текст и изображения: buildinginternational.eu

За автора